Της Τέτης Ηγουμενίδη


Διπλασιασμό μεγεθών (ετήσια έσοδα και αξία χαρτοφυλακίου) φέρνει για την BriQ Properties ΑΕΕΑΠ η εξαγορά – συγχώνευση της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ICI).

Την ίδια στιγμή ωστόσο η ολοκλήρωση της συμφωνίας αυξάνει την έκθεση στο δανεισμό της (αναλογία καθαρού κέρδους, Net Debt Ratio – Δάνεια – Ταμειακά Διαθέσιμα/Επενδύσεις σε ακίνητα), από 23,2% σε 49%.

Ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος της εταιρείας, Θεόδωρος Φέσσας και η διευθύνουσα σύμβουλος, Άννα Αποστολίδου απαντώντας χθες σε ερωτήματα των μετόχων κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της BriQ, σημείωσαν ότι το προαναφερόμενο ύψος στον δείκτη μόχλευσης δεν θεωρείται ικανοποιητικό σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και θα γίνουν κινήσεις για τη βελτίωσή του, να πέσει δηλαδή τουλάχιστον στο 40%.

Ο κ. Φέσσας ανέφερε σχετικά ότι προκειμένου να μειωθεί ο δανεισμός της εταιρείας (που θα φτάσει τα 116 εκατ.) πιθανότατα να γίνουν πωλήσεις ώριμων ακινήτων ή και αύξηση κεφαλαίου, σε βάθος χρόνου και πάντως όχι εντός των ετών 2023 – 2024.

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η εκτίμηση της διοίκησης της Briq είναι ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024, εφόσον κλείσει το πρώτο στάδιο που είναι η μεταβίβαση των 17 ακινήτων της ICI αξίας 60,577 εκατ. μέχρι τον Ιούνιο – Ιούλιο. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό που καθυστερεί περισσότερο καθώς για τη μεταβίβαση των ακινήτων υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία (μεταξύ άλλων χρειάζεται να γίνουν ηλεκτρονικές ταυτότητες για όλα τα ακίνητα).

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η αξία του χαρτοφυλακίου της Briq θα διαμορφωθεί σε 250 εκατ. από 136 εκατ. σήμερα και θα απαρτίζεται 30% από καταστήματα (τραπεζικά ή λιανικής) 30% αποθήκες – logistics, 30% γραφεία και 10% ξενοδοχεία.

Όπως είπε η κα. Αποστολίδου η ΑΕΕΑΠ συνεχίζει να επικεντρώνεται στα logistics και στα ξενοδοχεία υπό την προϋπόθεση όμως σε ότι αφορά τα τουριστικά ακίνητα ότι η απόδοση είναι τουλάχιστον 7,5%. Σήμερα τα ετησιοποιημένα έσοδα της εταιρείας είναι 9 εκατ. ευρώ και 6,6% η ετήσια μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου.

Να σημειωθεί ότι μετά την συγχώνευση των Briq – ICI (που είναι το τρίτο στάδιο προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας) οι σημερινοί βασικοί μέτοχοι της πρώτης θα έχουν το 42% της ΑΕΕΑΠ, 16% θα ανήκει στους μετόχους της δεύτερης, 41% θα είναι η διασπορά και 1% οι ίδιες μετοχές.