Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νόμιμη και με τη βούλα του Πρωτοδικείου Αθηνών η Ρήτρα Αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος. Αυτό προσδιορίζει η απόφαση του Δικαστηρίου η οποία πιθανότητα θα δυσαρεστήσει τα εκατομμύρια των καταναλωτών, οι οποίοι μετά τον Ιούλιο πιθανότητα να επανέλθει στα τιμολόγια όταν τερματιστεί η τρέχουσα τιμολόγηση των προμηθευτών.

Η  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αφορά αγωγή κατά της ΔΕΗ, που είχαν καταθέσει η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, η Ένωση καταναλωτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας ενώ πρόσθετες παρεμβάσεις είχαν ασκήσει δεκάδες φυσικά πρόσωπα και φορείς μεταξύ των οποίων δικηγορικοί σύλλογοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, η ΓΣΕΒΕΕ Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία και άλλοι πολλοί.

Η πολυσέλιδη απόφαση  των 150 σελίδων απορρίπτει την αγωγή των εναγόντων με το Δικαστήριο  να επικαλείται τον Κώδικα  Προμήθειας Ενέργειας στο οποίο είχε προβλεφθεί η Οριακή Τιμή  Συστήματος ως μηχανισμός είσπραξης του κόστους της ενέργειας Επιπλέον στηρίζεται  στις  αποφάσεις της ΡΑΕ κα στη νομοθεσία για την χρήση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής η οποία  αντικατέστησε τη Ρήτρα των Ρύπων για τη ΔΕΗ με απόφαση της ΡΑΕ και τέθηκε  σε εφαρμογή τις 5 Αυγούστου του 2021.

Ενδιαφέρον είναι και το σημείο στο οποίο αναφέρεται ότι η ΔΕΗ είναι αναγκασμένη να διαμορφώνει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τρόπο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάκτηση του πραγματικού κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η δυνατότητα παροχής της εν λόγω υπηρεσίας (αρχή της κοστοστρέφειας).
Ετσι, κατ΄εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής, τα τιμολόγια της προμηθεύτριας πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και πλέον των ρυθμιζόμενων χρεώσεων να καλύπτουν

α) το κόστος αγοράς ενέργειας στη χονδρεμπορική ήδη χρηματιστηριακή αγορά και τους επιμέρους μηχανισμούς της

β) το κόστος της δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών (όπως ενδεικτικών αναφέρεται) το κόστος των υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων, χρηματοοικονομικές δαπάνες από καθυστερήσεις πληρωμών, λειτουργία εμπορικών γραφείων του προμηθευτή, παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, αποσβέσεις σχετικών επενδύσεων)

Το δικαστήριο επικαλούμενο τις οδηγίες και τους κανονισμούς  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρική ενέργεια αλλά και την εναρμόνιση της χώρας μας με τον κοινοτικό δίκαιο, για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει ιστορικά τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της ΔΕΗ.  Όπως αναφέρει με το ν. 4011/2011 καθιερώνεται η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όπου όλοι οι καταναλωτές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν προμηθευτή για να συμβληθούν.   Όπως αναφέρεται, η κανονιστική επέμβαση της πολιτείας στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας, επιτυγχάνεται με την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ανεξάρτητες αρχές. Τέτοια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή είναι  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ που παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα των καταναλωτών τα οποία οι ενάγοντες  τα είχαν βάλει  σε δεύτερο στάδιο ενώ  η επιχειρηματολογία τους   ήταν εστιασμένη  στην κατάργηση  της Ρήτρας  Αναπροσαρμογής. Έγκυροι νομικοί κύκλοι που  αφιέρωσαν χρόνο για τη  μελέτη  της απόφασης  η ΔΕΗ  λένε είχε  πολλά ευάλωτα  σημεία διότι  η σύμβαση παρόχου και καταναλωτή είναι μια διμερή σύμβαση. Στη  συγκεκριμένη περίπτωση  η ΔΕΗ αξιοποίησε την απόφαση της ΡΑΕ κλείνοντας το κύκλο της ενημέρωσης με τα εκατομμύρια των πελατών της .