κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η δράση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό την ονομασία Smart Readiness, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, εισέρχεται σε φάση υλοποίησης. Θα χρηματοδοτηθούν μέσω κουπονιού (vouchers) εργασίες σε περίπου 120.000 κτήρια, για τη μετατροπή τους σε «έξυπνα».


Με τη δράση Smart Readiness επιχορηγείται τμήμα του κόστους για:

  1. Την αναβάθμιση της εσωτερικής καλωδίωσης των κτηρίων προκειμένου να μπορούν να λάβουν ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων.
  2. Την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο).
  3. Την εγκατάσταση υποδομών για τη διασύνδεση κατάλληλων αισθητήρων σχετικά με την ασφάλεια, τον έλεγχο καλής λειτουργίας και τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτηρίων (λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ανελκυστήρας).

Η χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και η ονομαστική αξία των vouchers καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτηρίων.

Ειδικότερα επιχορηγούνται εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες εφόσον βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης και δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτιριακή οπτική καλωδίωση.

Περιοχές παρέμβασης είναι αυτές από τις οποίες διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026, δίκτυο οπτικών ινών που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Τα κτήρια που θα μπορούν να επιδοτηθούν θα προκύπτουν με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης όσο συχνά είναι αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, οι πάροχοι που επιθυμούν να δηλώσουν σημεία κάλυψης θα πρέπει να έχουν εγγραφεί αφενός στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, αφετέρου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Χάρτης Ευρυζωνικότητας και Μητρώο Δικτύων (ΧΕΜΔ)» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του οποίου θα ενημερώνεται το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος.

Η δράση προκηρύχθηκε χθες από την Κοινωνία της Πληροφορίας (εκτελεστικός βραχίονας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Οι αιτήσεις εγγραφής Εγκαταστατών στο Μητρώο Εγκαταστατών της δράσης μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023, έως την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025.

Αιτήσεις έκδοσης vouchers μπορούν να υποβάλλονται από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το διαδικτυακό τόπο της δράσης (smartreadiness.gov.gr).