Πηγή Εικόνας: Intrakat

Με έκπτωση 3,57% η Intrakat αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο «Εγγειοβελτιωτικά  Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α’ Φάση Ν. Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 64,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης η Μυτιληναίος που έδωσε έκπτωση 3%, η Άκτωρ με 1,82% και η Άβαξ με 1,39%. Εκκρεμεί τυχόν υποβολή ενστάσεων.

Το έργο είναι εγγειοβελτιωτικό, περιλαμβάνοντας αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα, έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, καθώς και πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση, μελλοντικά, υδρευτικών αναγκών της περιοχής.

Η υλοποίηση του θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές ως απολύτως αναγκαία και επείγουσα, δεδομένου ότι με την ολοκλήρωσή του θα επιτευχθεί εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων αρδευτικών μεθόδων και μέσων, αειφορικός σχεδιασμός στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, απελευθέρωση ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους υδροφορείς προς άλλες χρήσεις και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και της συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο. Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του συνολικά θα αρδεύονται σχεδόν 33,5 χιλιάδες στρέμματα καθαρής έκτασης.