Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλάνο για επενδύσεις ύψους 250 εκατ. καθώς και μεσοπρόθεσμο στόχο για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας 700 – 800 εκατ. ευρώ, έχει η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου Φουρλή.


Η εν λόγω ΑΕΕΑΠ δραστηριοποιείται σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας (Big Boxes) και σε υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου (logistics).

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2022 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών χθες, η διοίκηση του Ομίλου επανέλαβε ότι παραμένει ο στόχος για την εισαγωγή φέτος της ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο.

Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι εθνικές εκλογές, η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, αλλά και από τον ανταγωνισμό στις εισαγωγές ομοειδών εταιρειών καθώς εκκρεμεί η είσοδος στο ΧΑΑ δύο ακόμα ΑΕΕΑΠ, των Noval (Βιοχάλκο) και Orilina.

Ο πρόεδρος του Ομίλου, Βασίλης Φουρλής, υπογράμμισε χθες πως η εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ θα γίνει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών.

Να σημειωθεί πως η Φουρλής έχει υπογράψει συμφωνία (20/7/2022) για πώληση μετοχών της Trade Estates στην Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη και ταυτόχρονα η Autohellas απέκτησε το δικαίωμα να συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ, με εισφορά σε είδος.

Συγκεκριμένα η εισφορά σε είδος είναι οικόπεδο 45.408 τ.μ. εντός Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Βαμβακιάς του Δήμου Ελευσίνας με συγκρότημα επαγγελματικών κτηρίων και εμπορικών αποθηκών επί του οποίου η Trade Estates θα αναπτύξει σύγχρονο κέντρο Logistics.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, εφόσον εξασκήσει το δικαίωμα της, η Autohellas (έχει προθεσμία έως τις 30 Απριλίου 2023) θα κατέχει το περίπου 12% του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates.

Ο Όμιλος Φουρλή έχει στόχο τη μείωση της συμμετοχής του στη θυγατρική για τα ακίνητα κάτω του 50%, καθώς και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, ώστε τα ιδιοχρησιμοποιούμενα από τις αλυσίδες λιανικής του ομίλου να περιοριστούν στο 30%.

Η Trade Estates έχει στην κατοχή της ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) 300 εκατ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) 211 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου η χαμηλή δανειακή μόχλευση της ΑΕΕΑΠ (33%) της επιτρέπει να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια για τις επενδύσεις της, εκτός από αυτά που θα αντλήσει από την εισαγωγή της στο ΧΑΑ.

Στο τέλος του 2022, ο δανεισμός της ΑΕΕΑΠ ήταν 110 εκατ. ευρώ  (με μέσω επιτόκιο της τάξης του 3,5%), ενώ η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και 40 εκατ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή πράσινων κτηρίων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σταδιακή ωρίμανση της αδειοδότησης για το retail hub στο Ελληνικό, ξεκινά η κατασκευή του retail park στην Πάτρα (δημιουργία ενός μεσαίου μεγέθους ΙΚΕΑ) και αναμένεται η έκδοση οικοδομικής άδειας για το αντίστοιχο retail park στο Ηράκλειο Κρήτης.

Έχει αποφασιστεί στο μεταξύ η μετακόμιση των κεντρικών γραφείων του Ομίλου Φουρλή από το Μαρούσι, (όπου μισθώνει ακίνητο που  περιήλθε πέρυσι στην ιδιοκτησία της Trastor ΑΕΕΑΠ) στο retail park που αναπτύσσει στα Σπάτα η Trade Estates (σε συνεργασία με την Ten Brinke).

Το 2022 τα έσοδα της Trade Estates διαμορφώθηκαν σε 20,8 εκατ. (12/7 – 31/12/2021, 6,9 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη σε 24 εκατ. (12/7 – 31/12/2021, 7,8 εκατ.).

Κατά την περσινή χρήση η ΑΕΕΑΠ εμφάνισε καθαρό κέρδος από την αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ύψους 13,575 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα της προέρχονται κατά 68% από τη δραστηριότητα στην Ελλάδα και κατά 32% από τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (17% από την Βουλγαρία και 15% από την Κύπρο).

Τα εμπορικά πάρκα και εμπορικά καταστήματα μεγάλης επιφάνειας (big boxes) της ΑΕΕΑΠ αντιπροσωπεύουν το 86,9% της συνολικής Εκτιμηθείσας Αξίας του χαρτοφυλακίου και το 86,4% των Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων και τα logistics το 13,1% και 13,6% αντίστοιχα.

Η πληρότητα του χαρτοφυλακίου της ανέρχεται σε 99,14% και η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων  την 31.12.2022, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μονομερή δικαιώματα παράτασης των μισθωτών, ανέρχεται σε 22,1 έτη, ενώ μη λαμβάνοντας τα δικαιώματα παράτασης υπόψη, ανέρχεται σε 12,7 έτη.