Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με την οικονομική συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) αναμένεται να προχωρήσει δέσμη έργων αναβάθμισης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ), η αξιοποίηση του οποίου, ως γνωστόν, θα γίνει με δημόσιο μοντέλο και με τη «σφραγίδα» του ΤΑΙΠΕΔ – PPF (υπό τον Π. Σταμπουλίδη). Ο παλιός διαγωνισμός αποκρατικοποίησης έχει «παγώσει» και προωθείται η αξιοποίηση της υποδομής από το δημόσιο, με το Ταμείο να παίζει κομβικό ρόλο και ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, αναμένεται να «κλειδώσουν» στο RRF έργα ύψους 23 εκατ. ευρώ.


Το σχέδιο για Αλεξανδρούπολη και το Ταμείο Ανάκαμψης

Το σχέδιο αξιοποίησης και ανάπτυξης του ΟΛΑ Α.Ε. θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα: παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις και δημιουργία έργου για το λιμάνι με νέους χρήστες. Οι παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας αφορούν σε έργα για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΟΛΑ, συνολικής αξίας 35 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

·       Έργα για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου – εξόδου του λιμένα, ο οποίος έχει μήκος περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Πρόκειται για έργα εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης και του διαύλου τα οποία είναι απαραίτητα δεδομένου ότι οι τελευταίες βυθοκορήσεις έγιναν το 2015 ή το 2016. Προϋπολογισμός: 18,5 εκατ. ευρώ.

·       Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης, προκειμένου τα φορτηγά από και προς το λιμάνι να μην διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό. Προϋπολογισμός: 4,5 εκατ. ευρώ.

·       Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης.

·       Βελτίωση λιμενικών υποδομών.

Για τις δύο πρώτες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 23 εκατ. ευρώ, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν σχεδόν «κλειδώσει» στο Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). Τα δύο άλλα έργα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Σημαντικό είναι και το θέμα της δημιουργίας έργου για τον ΟΛΑ με νέους χρήστες. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις με επιχειρηματικά σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση των εγκαταστάσεων του λιμένος βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με την περίπτωση της Gastrade, η οποία, ενόψει της ολοκλήρωσης του FSRU, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του λιμένα (χώρους αποθήκευσης, χρήση του προβλήτα, κλπ.), να αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση. Ο στόχος είναι η εταιρεία να εγκατασταθεί στο λιμάνι έως τον Νοέμβριο του 2023. Εκτός από τη Gastrade ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι δυνητικοί χρήστες που ενδιαφέρονται έντονα να χρησιμοποιήσουν τις λιμενικές υποδομές και να αναπτύξουν αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς είναι σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων στο λιμάνι.

Προς επιβεβαίωση όλων αυτών, στην πρόσφατη επίσκεψη εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη, του Εκτελεστικού Συμβούλου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη και στελεχών του Ταμείου, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (ΟΛΑ Α.Ε.), συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων:

·       Η υλοποίηση των έργων για την αποκατάσταση των βαθών της λιμενολεκάνης και του διαύλου εισόδου – εξόδου, την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και τη σύνδεσή του με τη νέα Περιφερειακή Οδό Αλεξανδρούπολης που ήδη βρίσκεται υπό κατασκευή. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του λιμένα και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η κίνηση των οχημάτων με προορισμό το λιμάνι δεν θα διεξάγεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αναλάβουν την ωρίμανση, δημοπράτηση και χρηματοδότηση των έργων συνολικού προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για τα έργα εκβάθυνσης και 4,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου). Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα λειτουργήσει ως φορέας χρηματοδότησης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως Αναθέτουσα Αρχή και το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης των έργων. Τα συγκεκριμένα έργα υποδομής έχουν ήδη χαρακτηριστεί έργα στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

·       Η ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την πρόσληψη συμβούλου Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση Business Plan και θα μελετήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οργανισμού Λιμένος. Με βάση το Business Plan θα ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, όπως την προμήθεια εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Οι σύμβουλοι θα εξετάσουν, επίσης, το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΟΛΑ Α.Ε. με νέους χρήστες, ενώ αναμένεται να συνδράμουν στην εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ έχει οριστεί η 20η Μαρτίου 2023.

·       Τα αιτήματα υφιστάμενων και δυνητικών χρηστών του λιμένα για τη μίσθωση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του Οργανισμού.

Οι προσφορές για το λιμάνι Ηρακλείου

Όσον αφορά σε μια άλλη λιμενική υποδομή, μετά το Πάσχα, και ίσως προς τα τέλη Απριλίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί από πλευράς των 8 ενδιαφερόμενων σχημάτων η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (67%) στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Με τα παλιότερα δεδομένα οι προσφορές έχουν οριστεί για την 31η Μαρτίου, ωστόσο, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η διαδικασία μάλλον αναμένεται να λάβει, όπως έχει συμβεί και σε άλλους διαγωνισμούς, παράταση. Στον διαγωνισμό έχουν προχωρήσει οι Olete Limited, κοινοπραξία Grimaldi Euromed S.p. A. – Μινωικές Γραμμές, κοινοπραξία Portek International Private Limited – GRH Cruise Port Fianance Ltd, κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ΑΕ – Attica Group, κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ – Aviareps Hellas A.E., κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΟΝ ΑΕ – Goldenstep Shipping Limited, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης και ΤΕΚΑΛ. Στην αγορά θεωρείται δεδομένο το ενδιαφέρον Grimaldi (Grimaldi LinesMinoan Lines), ωστόσο, ο ανταγωνισμός θεωρείται ισχυρός λόγω της παρουσίας διεθνών σχημάτων αλλά και μεγάλων εγχώριων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η Ηγουμενίτσα, ο Βόλος, ο ΟΛΘ και οι άλλες υποδομές

Την ίδια ώρα, στο ΤΑΙΠΕΔ φέρονται να «ανοίγουν βήμα» ώστε να υπογραφεί η σύμβαση για την μεταβίβαση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας στον όμιλο Grimaldi που είχε «κερδίσει» τον σχετικό διαγωνισμό δίνοντας προσφορά 84 εκατ. ευρώ. Στόχος του Ταμείου είναι να «πέσουν» υπογραφές πριν το Πάσχα, ακόμα και μέσα στον Μάρτιο, ώστε να περάσει η σύμβαση από τη Βουλή για κύρωση προ των εκλογών, ωστόσο, όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις κινήσεις και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων και της κυβέρνησης.

Να θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη είναι διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου με τις προσφορές να αναμένονται για αργότερα (με 8 αρχικώς ενδιαφερόμενα σχήματα), «τρέχουν» διαδικασίες για τον λιμένα Πάτρας (είχαν γίνει πέρυσι κινήσεις για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Επικαιροποίησης – Τροποποίησης του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος Πατρών), ενώ, σε ό,τι αφορά τα λιμάνια της Ραφήνας και της Πάτρας, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση των master plan. Επίσης, αναμένεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον ΟΛΘ, στην εκπόνηση της οποίας θα έχει ρόλο και το ΤΑΙΠΕΔ ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων όπως βέβαια και άλλοι φορείς και υπουργεία (π.χ. το Ναυτιλίας για το Προεδρικό Διάταγμα), ενώ το master plan περιλαμβάνει υποχρεωτικές επενδύσεις, βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης, ύψους 180 εκατ. ευρώ και επιπλέον επενδύσεις ύψους περί τα 120 εκατ. ευρώ.