Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στα μέσα Απριλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ. Το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει χείρα βοήθειας σε περίπου 120.000 νοικοκυριά τα οποία θα αντικαταστήσουν τον παλιό θερμοσίφωνα με νεότερης κατασκευής και πιο φιλικούς προς το περιβάλλον.


Το ΥΠΕΝ εκτιμά ότι με την αντικατάσταση των παλαιών θα μειωθεί η κατανάλωση 210 εκατ. τόνων CO2 το χρόνο.

Επιπλέον εκτιμά ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος έως 65%.

Ωστόσο το ΥΠΕΝ αποκλείει αιτήσεις νοικοκυριών που θέλουν ένα εγκαταστήσουν πρώτη φορά ηλιακό θερμοσίφωνα στο  σπίτι τους για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ .

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι σε ισχύ για 100 ημέρες από την ημέρα που θα εκδοθεί το Voucher ID  το οποίο θα σταλεί με μήνυμα στο κινητό  του ενδιαφερόμενου.

Το ΥΠΕΝ έχει θεσμοθετήσει τρείς εισοδηματικές κατηγορίες .

Η πρώτη είναι έως 5000 ευρώ το χρόνο , η δεύτερη από 5.000 έως 10.000 ευρώ και  η τρίτη άνω των 10.000 ευρώ αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ το χρόνο.

Το ετήσιο εισόδημα είναι παράμετρος και των μελών  της  οικογένειας. Η αίτηση αντικατάστασης αφορά την κύρια και δευτερεύουσα κατοικία δηλαδή εξοχική αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση  πρέπει  να υποβληθούν δυο αιτήσεις με διαφορετικό ΑΦΜ.

«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Όλες οι λεπτομέρειες

 

Η χρηματοδότηση φθάνει στο 80% της συνολικής αξίας  του προϊόντος 

Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη  το 80% της μέγιστης ονομαστικής αξίας μίας επιταγής για κάθε εισοδηματική κατηγορία (λαμβάνεται υπόψη επιχορήγηση ΦΠΑ = 24%). Η 1η εισοδηματική κατηγορία εχοντας  ως κόστος αγοράς 1122  ευρώ * 80% = 897,60  ευρώ. Η  2η  κατηγορία θα λάβει  823,20 ευρώ και η 3η το ποσό των 748 ευρώ.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

• το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),

• το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,

• το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,

• τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

 

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

 

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.