Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαγωνισμό για την προμήθεια, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) οκταετούς διάρκειας, 65 ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, συνολικού κόστους 62,7 εκατ. ευρώ προκήρυξε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής, γνωστός για την προώθηση περιβαλλοντικών έργων, μονάδων αποβλήτων κ.α. Μάλιστα, το συνολικό «πακέτο» μπορεί να προσεγγίσει τα 125,5 εκατ. ευρώ, εφόσον ενεργοποιηθεί και σχετική προαίρεση για επιπλέον 65 οχήματα, μαζί με τους φορτιστές. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των ειδών (αρχικής σύμβασης και προαίρεσης) είναι 12 μήνες. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 21/04/2023. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο ΕΔΣΝΑ και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους του συνδέσμου. Εντός των δώδεκα πρώτων μηνών πρέπει να παραδοθεί ο εξοπλισμός στο σύνολό του, ενώ η 8ετής διάρκεια μίσθωσης του εξοπλισμού αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του και λήγει με την παρέλευση 8 ετών από αυτήν.

Γιατί είναι απαραίτητη η προμήθεια

Ειδικότερα, ο ΕΔΣΝΑ προχτές 14 Μαρτίου 2023 προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για την ενίσχυση της λειτουργίας του υφιστάμενου Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ-Μέλη του Συνδέσμου. Σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, η επιλογή της προμήθειας ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι απαραίτητη στα πλαίσια τόσο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για άμεση μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων όσο και της επίτευξης των στόχων του εθνικού σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ειδικότερα για τη δυνατότητα συλλογής βιοαποβλήτων από σημεία και περιοχές των Δήμων όπου η πρόσβαση μεγάλων απορριμματοφόρων οχημάτων -όπως αυτά που ήδη διαθέτει ο ΕΔΣΝΑ για την συλλογή βιοαποβλήτων- είναι αδύνατη, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων οχημάτων τα οποία θα μπορούν να κινηθούν στις περιοχές αυτές και να συλλέξουν τα βιοαπόβλητα με χρήση των δίτροχων καφέ κάδων.
Οι συμβάσεις

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια εξήντα πέντε (65) ηλεκτρικών ευέλικτων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 4 m³ με σύστημα πλύσης κάδων και σύστημα ταυτοποίησης και ζύγισης κάδων συλλογής βιοαποβλήτων, για το Πρόγραμμα Συλλογής Βιοαποβλήτων, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας επιπλέον εξήντα πέντε (65) ίδιων οχημάτων. Το κόστος με το ΦΠΑ ανέρχεται σε 58,43 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη είναι και η δαπάνη για την προαίρεση.

Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει και την προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας, εξήντα πέντε φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας επίσης μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) οκταετούς διάρκειας επιπλέον εξήντα πέντε ίδιων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Το κόστος (με ΦΠΑ) ανέρχεται σε 4,35 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογη είναι η δαπάνη για την ενεργοποίηση προαίρεσης (επιπλέον 65 φορτιστές).

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]