Με την προκήρυξη των αναγκαίων μελετών ξεκινά από την ΕΥΔΑΠ η διαδικασία για την υλοποίηση των έργων της αποχέτευσης των δήμων Σαρωνικού και Κρωπίας, συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και απρόβλεπτα).


Τα προαναφερόμενα έργα που εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για αποχετεύσεις (συνολικού ύψους 800 εκατ.) θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των συγκεκριμένων περιοχών που πέραν του σταθερού πληθυσμού (περίπου 101 χιλ.) φιλοξενούν και χιλιάδες άτομα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι μελέτες που προκηρύχθηκαν από την ΕΥΔΑΠ έχουν προϋπολογισμό 3,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα υπό τον τίτλο «Οριστικές μελέτες συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων δήμου Σαρωνικού και Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου δήμου Κρωπίας» η σε προκήρυξη μελέτη, αφορά σε έργα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων του Δήμου Σαρωνικού, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας, στο ΚΕΛ Παιανίας – Κορωπίου.

Τα έργα εκτείνονται κυρίως από την Αγία Μαρίνα Κορωπίου μέχρι το Θυμάρι του Δήμου Σαρωνικού και περιλαμβάνουν 13 αντλιοστάσια και αγωγούς μεταφοράς μήκους περί τα 40 χλμ., εκ των οποίων τα 20 χλμ. αναπτύσσονται στο Νότιο παραλιακό τμήμα των Δήμων Σαρωνικού – Κρωπίας και τα υπόλοιπα 20 χλμ. στην ενδοχώρα των παραπάνω Δήμων, καθώς και σε έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στις εντός σχεδίου περιοχές Αγίας Μαρίνας και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κρωπίας και στις εντός σχεδίου περιοχές στις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων (εξαιρουμένου του μεσογειακού οικισμού Καλυβίων), Σαρωνίδος, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού καθώς και στην υπό ένταξη περιοχή Θυμάρι.

Τα έργα εκτείνονται σε έκταση περί τα 1.900 χλμ και περιλαμβάνουν δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων μήκους περί τα 380 χλμ., καθώς και τις ιδιωτικές συνδέσεις.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Παιανίας – Κορωπίου και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών βρίσκονται υπό κατασκευή και εξυπηρετούν μέχρι σήμερα το σύνολο του Δήμου Παιανίας (Δ.Ε. Παιανίας και Δ.Ε. Γλυκών Νερών), τον μεσογειακό τμήμα του Δήμου Κρωπίας – εκτός των οικισμών Αγίας Μαρίνας, Αγίου Δημητρίου και Κίτσι, καθώς επίσης και τις περιοχές του Δήμου Παλλήνης που βρίσκονται νοτίως της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, συμπεριλαμβανομένων των ΒΙ.ΠΑ. και των περιοχών χονδρεμπορίου κλ. Παιανίας και Κορωπίου. Στα φορτία σχεδιασμού του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας συμπεριλαμβάνεται ο οικισμός της Χαμολιάς.

Να σημειωθεί ότι στις εν λόγω περιοχές δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης των αστικών λυμάτων. Τα λύματα σήμερα συλλέγονται σε βόθρους ή και διατίθενται ανεξέλεγκτα, με συνέπεια τη μόλυνση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων και την υποβάθμιση τόσο της ποιότητας ζωής των κατοίκων όσο και του περιβάλλοντος.