Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

H Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε προ ημερών, σε συνεδρίασή της, τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική προσφορά του σχήματος ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρικής τη Ελλάκτωρ στον τομέα περιβάλλοντος, και W.A.T.T., στον διαγωνισμό για την ανάληψη της σύμβασης για την «Παροχή των υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και επαύξησης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας στραγγισμάτων της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής». Με αυτή την απόφαση, ανοίγει ο δρόμος ώστε η επιτροπή διαγωνισμού να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς για τη σύμβαση με προϋπολογισμό μελέτης 43,576 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 54 εκατ. ευρώ). Δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος , το παραπάνω σχήμα δείχνει επικρατέστερο για να κερδίσει τη σύμβαση εφόσον όλα πάνε καλά με την οικονομική προσφορά.


Το αντικείμενο του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών αφορά στην τακτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη του συνόλου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων) Δυτικής Αττικής και την λειτουργία και συντήρηση των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων.

Να σημειωθεί ότι και σε αυτόν τον  διαγωνισμό υπήρχαν παρατάσεις και μεταθέσεις ημερομηνιών για να φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία της 23ης Ιανουαρίου 2023, με την εμφάνιση των ΗΛΕΚΤΩΡ – WATT. Σύμφωνα με την διακήρυξη πρόκειται για σύμβαση η οποία με τις βασικές εργασίες (54 εκατ. ευρώ) και το δικαίωμα προαίρεσης (41 εκατ. ευρώ) μπορεί να φτάσει στα 95 εκατ. ευρώ για τα προσεχή 4 έτη. Οπως προκύπτει, η συμμετοχή των δύο ομίλων στην κοινοπραξία είναι 50%-50%.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αφορά στην τακτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη επί σαράντα οκτώ (48) μήνες με δυνατότητα προαίρεσης για άλλους σαράντα οκτώ (48) μήνες του συνόλου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας 700 μ3/ημέρα και την επαύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας αυτών σε 1.300 μ3 /ημέρα, με δυνατότητα προαίρεσης για επιπρόσθετη επαύξηση 200 μ3/ημέρα και την λειτουργία και συντήρηση των επιπρόσθετων εγκαταστάσεων έως εβδομήντα δύο (72) μηνών.

Σε προ 3μήνου ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σημειώνονταν ότι «ο διαγωνισμός του ΕΔΣΝΑ έχει προϋπολογισμό 43.576.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 17.300.000 ευρώ νέες επενδύσεις σε υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας, και δικαίωμα προαίρεσης 33.094.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το αντικείμενο αφορά́ στη λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στραγγισμάτων της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής, για 48 μήνες με επαύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας από 700 σε 1300 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα προαίρεσης για άλλους 48 μήνες με αύξηση της δυναμικότητας κατά 200 ακόμα κυβικά μέτρα ανά ημέρα».

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]