Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει τις τελευταίες μέρες οι ΑΕΕΑΠ (εισηγμένες και μη) το σύνολο των ακινήτων που τους ανήκαν πέρσι, είχαν εύλογη αξία 4.135,4 δις. έναντι 3.538,1 δις. το 2021.


Μεγαλύτερη σε αξία χαρτοφυλακίου ΑΕΕΑΠ παραμένει η Prodea με μεγάλη απόσταση σε σχέση με την αμέσως επόμενη (η αξία του χαρτοφυλακίου της είναι μεγαλύτερη από ό,τι η αξία όλων των υπολοίπων). Το 2022 έκλεισε για την Prodea με το σύνολο των ακινήτων και των συμμετοχών της συν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα στα 2.368,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.089,3 εκατ. το 2021 (αύξηση 17,7%).

Η Prodea βρίσκεται σε προσπάθεια να αυξήσει τη διασπορά των μετοχών της ως εκ τούτου συζητά με διάφορους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισέλθουν στο μετοχικό της κεφάλαιο, αγοράζοντας μερίδιο από το βασικό της μέτοχο (Castlelake). Το ποσοστό του προαναφερόμενου private equity fund έχει περιοριστεί τελευταία σε περίπου 90% από 98%. Παράλληλα έχει ένα επενδυτικό πλάνο, ανάλογο του μεγέθους της.

Το αμέσως επόμενο σε αξία χαρτοφυλάκιο ακινήτων ΑΕΕΑΠ είναι της Noval Property το οποίο μεταξύ 2022 και 2021 αναπτύχθηκε 17,7%. Υπό κατασκευή ή υπό ωρίμανση βρίσκονται έξι έργα της ΑΕΕΑΠ του ομίλου Βιοχάλκο, επενδύσεις συνολικής αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Η Trastor με βασικό μέτοχο την τράπεζα Πειραιώς αύξησε την αξία του χαρτοφυλακίου της 20,7%. Εντός του 2022, μεταξύ άλλων, επένδυσε 49 εκατ. για την απόκτηση 7 νέων επενδυτικών ακινήτων (γραφειακοί χώροι, logistics, και οικόπεδα) και για την ανέγερση 2 επαγγελματικών αποθηκών, σύγχρονων προδιαγραφών, ενώ προχώρησε στην πώληση 8 ακινήτων, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη (43,8%) σημείωσε η Premia η οποία πέρυσι  πραγματοποίησε σημαντικές νέες επενδύσεις ισχυροποιώντας περαιτέρω την παρουσία της στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της (3 φοιτητικές εστίες, 1 σχολείο, 1 βιομηχανικό ακίνητο), κάνοντας παράλληλα επιλεκτική είσοδο σε νέους τομείς όπως σηματοδοτούν οι συναλλαγές της Μπουτάρης ( 17 ακίνητα κυρίως οινοποιεία και αμπελώνες) και του Athens Heart.

Σημαντική ανάπτυξη (40,9%) καταγράφεται και για την Trade Estate για την οποία εκκρεμεί επίσης η εισαγωγή της στο ΧΑΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η πρώτη κίνηση στρατηγικής συγχώνευσης που γίνεται στην αγορά των ΑΕΕΑΠ στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός μεγαλύτερου φορέα ικανού για περαιτέρω ανάπτυξη. Η αξία του χαρτοφυλακίου της BriQ Properties έπειτα από την αγορά ακινήτων και μετοχών και τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Intercontinental International, η οποία θα ολοκληρωθεί το επόμενο εξάμηνο, θα διαμορφώσει την αξία του χαρτοφυλακίου της BriQ στα 250 εκατ. ευρώ.

Την μικρότερη ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σημείωσαν πέρσι η Μπλε Κέδρος (1,5%) έχοντας ακίνητα αξίας 100 εκατ. ευρώ και η ICI (1,6%) με ακίνητα αξίας 114,3 εκατ. ευρώ.