Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ΟΤΕ, παρά την αβεβαιότητα, λόγω της μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας και της έντασης του ανταγωνισμού, διαθέτει τα εχέγγυα για να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά, επεσήμανε χθες στους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2022, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Μιχάλης Τσαμάζ.

Συμπλήρωσε πως οι επενδύσεις θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, περίπου στα 640 εκατ., για να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά την κάλυψη FTTH (οπτική ίνα στα σπίτια) στα σταθερά δίκτυα (στόχος η ίνα να φτάσει φέτος σε 1,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις) και το 5G στην κινητή. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Σχετικά με την ένταση του ανταγωνισμού από τις κινήσεις των Nova και Vodafone, ο κ. Τσαμάζ απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών σημείωσε πως δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ο ΟΤΕ απαντά με στοχευμένες εμπορικές κινήσεις έχοντας βασικό στόχο να διατηρήσει την πελατειακή του βάση και να αυξήσει τους συνδρομητές του στο FTTH.

Στο τέλος του 2022 η διείσδυση του FTTH (ενεργές συνδέσεις στις διαθέσιμες από τον ΟΤΕ, περί τις 911 χιλ.) ήταν στο 16% και φέτος ο στόχος είναι να φτάσει στο 25%.

Η διοίκηση του ΟΤΕ εκτίμησε ότι η πορεία της σταθερής τηλεφωνίας το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα κινηθεί στο ίδιο επίπεδο με αυτό του τελευταίου τριμήνου του 2022 (κατά το οποίο τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 5,5%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής) και η πορεία αυτή θα αλλάξει όσο επεκτείνεται το δίκτυο FTTH.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του 2022, ο ΟΤΕ είχε αύξηση του κύκλου εργασιών 3,6% στα 3.455,3 εκατ. και του προσαρμοσμένου EBITDA 4%, στα 1.348 εκατ. ευρώ.

Το μέρισμα που θα διανέμει φέτος είναι 0,5765 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο 3,3% σε σχέση με πέρυσι.

Στο τελικό του αποτέλεσμα ο ΟΤΕ σημείωσε πέρσι μείωση κερδών εξαιτίας, μεταξύ άλλων, ζημίας απομείωσης ύψους 115,9 εκατ. που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία, αλλά και της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 18% (διαμορφώθηκε στα 90 εκατ.).

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν 22,9% στα 554,9 εκατ. από 719,4 εκατ. το 2021 και τα κέρδη χρήσης 34,1% στα 388,7 εκατ. από 589,7 εκατ. ευρώ.

Μειωμένος 7% στα 726,7 εκατ. από 781,2 εκατ. ήταν ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου.

Για την εταιρεία κινητής στη Ρουμανία η διοίκηση του ΟΤΕ είπε πως η προσπάθεια είναι να σταθεροποιηθούν τα έσοδα. Συμπλήρωσε ότι η αγορά παρακολουθείται και θα προχωρήσει οποιαδήποτε στρατηγική κίνηση κριθεί ότι θα είχε νόημα.

Σημαντική αύξηση σημείωσαν πέρσι τα έσοδα του ΟΤΕ από την περιαγωγή. Διαμορφώθηκαν σε 55 εκατ. αυξημένα 50% σε σχέση με το 2021 και 20% έναντι του 2019.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου στο μεταξύ αναθεωρήθηκε η πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ο ΟΤΕ σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70% – 100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Από το 2023, το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών (προηγούμενα ήταν μοιρασμένο ισόποσα 50% και 50%). Ουσιαστικά μειώνεται το ποσοστό που διατίθεται σε επαναγορές μετοχών προς όφελος του μερίσματος.