Πηγή Εικόνας: Image by marcinjozwiak from Pixabay

Την υπαγωγή της επένδυσης δημιουργίας μεγάλου logistics park στον Ασπρόπυργο (πρώην εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδας) προϋπολογισμού 244,2 εκατ. ευρώ, στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων αιτείται το επενδυτικό κεφάλαιο HIG Capital και στο πλαίσιο αυτό το έργο έχει τεθεί από την Enterprise Greece σε διαβούλευση έως τις 4 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί η εταιρεία Στριμ Αναπτύξεις (στην οποία ανήκει η έκταση των 291 στρεμμάτων ιδιοκτησία της HIG) κατέθεσε επενδυτικό φάκελο – αίτηση για το έργο στο οποίο έχει δώσει την ονομασία «Hull Logistics Park».

Επιθυμεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1, περίπτωση αα» και αιτείται το κίνητρο της χωροθέτησης (εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης – Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), του σταθερού φορολογικού συντελεστή και της ταχείας αδειοδότησης (άρθρα 7, 8§1 και 9 του ν. 4864/2021, αντίστοιχα).

Βάσει των στοιχείων που παρατίθενται κατά τη λειτουργία της η επένδυση θα δημιουργήσει 900 νέες θέσεις εργασίας.

Ειδικότερα, αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου είναι η κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων – θαλάσσιων – σιδηροδρομικών (tri-modal).

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα).

Στους κύριους χώρους (Α+Β τμήμα) προβλέπεται η κατασκευή 4 αποθηκών εμβαδού 122,7 χιλ. τ.μ., γραφείων επιφάνειας 14.000 τ.μ., 4 γραφείων αποθηκών έκτασης 10,7 χιλ. τ.μ., χώρων φιλοξενίας οδηγών (1.400 τ.μ.), εστιατορίου (1.000 τ.μ.), 2.416 θέσεων στάθμευσης σε έκταση 60,4 χιλ. τ.μ., η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις οροφές των αποθηκών συνολικής ισχύος 175.200 Mwh και λιμένας πρόσδεσης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Για την ένωση των δύο τμημάτων θα κατασκευαστεί γέφυρα.

Η έκταση έχει μέτωπο στον κόλπο της Ελευσίνας, με δυνατότητα δημιουργίας   προβλήτα πρόσδεσης πλοίων, με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης.

Επίσης, στα βόρεια, η έκταση συνορεύει με τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο – Νέο Ικόνιο, δηλαδή με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης

Όπως σημειώνεται από τους επενδυτές ο συνδυασμός αυτός δίνει στο προτεινόμενο logistics park τη δυνατότητα να ενώσει και να εκμεταλλευτεί τα τρία βασικά δίκτυα μεταφορών και καθιστά εφικτή τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας για τις εταιρείες που θα εγκατασταθούν σε αυτό, καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2, ηχορύπανσης, κατανάλωσης μη-ΑΠΕ, κ.λπ.).

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ