κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κτήριο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Τη σύναψη «Κεντρικής Συμφωνίας Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle» για την κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης επιδιώκει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.


Το έργο έχει προϋπολογισμό 40 εκατ. (με ΦΠΑ) και φτάνει τα 60 εκατ. με τα δικαιώματα προαίρεσης. Θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη αδειοδοτήσεων, συντήρησης και αναβάθμισης σε προϊόντα λογισμικού Oracle για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες με τη σειρά τους αφορούν στην υποστήριξη μιας σειράς

Λειτουργιών και διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης.

Επιπλέον της προμήθειας των παραπάνω αδειών στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνωμόνων του κατασκευαστή (Consulting Services) καθώς και η προμήθεια Oracle Universal Credits για τη φιλοξενία συστημάτων στο Oracle Public Cloud.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη διακήρυξη του έργου έως 28.2.23.