χωματερή, ταφή απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων
χωματερή, ταφή απορριμμάτων, διαχείριση αποβλήτων
Πηγή Εικόνας: Tom Fisk - Pexels

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένας μεγάλος διαγωνισμός για την υλοποίηση μονάδας αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα, ύψους σχεδόν 242 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στις 30 Μαρτίου 2023 θα υποβληθούν προσφορές για τη σύναψη σύμβασης με σκοπό την προώθηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 241.881.159,72 ευρώ (με δικαιώματα προαίρεσης και ΦΠΑ), που θα προχωρήσει ως δημόσια σύμβαση και θα επεξεργάζεται 150.000 τόνους σύμμεικτων και προδιαλεγμένων αποβλήτων.

Κατά παλιότερες πληροφορίες η μονάδα θα εξυπηρετεί (συνολικά) τους δήμους, Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης καθώς και το Δημοτικό Διαμέρισμα Ε (Αναλήψεως) του δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και τους δήμους της Π.Ε. Χαλκιδικής και ειδικότερα τους Δήμους Νέας Προποντίδας, Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Πολυγύρου.

Τι περιλαμβάνει το έργο, που θα κατασκευαστεί η μονάδα

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα επεξεργάζεται 150.200tn/a εκ των οποίων:

· 128.200 tn/a σύμμεικτων αποβλήτων. Θα επεξεργάζεται το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (15% έκαστο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων των Π.Ε. Χαλκιδικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης (10% έκαστο),

· 22.000 tn/a προδιαλεγμένων αποβλήτων (1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα Π.Ε. Θεσσαλονίκης). Η εν λόγω ΜΕΒΑ θα εξυπηρετεί τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και την προμήθεια κινητού εξοπλισμού.

Βάσει της προκήρυξης που είχε «βγει» λίγο πριν το τέλος του 2022, η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα κατασκευαστεί στη θέση «Άγιος Αντώνιος» εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου. Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 816 στρέμματα (περίπου 805 αδειοδοτημένα και περίπου 11 επέκταση). Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου ανάλογα με το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κομπόστ τύπου Α και δευτερογενές καύσιμο. Η ΜΕΑ περιλαμβάνει διακριτή γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων και από τη βιολογική επεξεργασία αυτών παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας.

Η μικτή σύμβαση

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή και περιλαμβάνει δύο διακριτά μέρη: α) την κατασκευή του έργου, προμήθεια κινητού εξοπλισμού και 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), β) την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου ανέρχεται σε 69.543.568 ευρώ με ΦΠΑ, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης για την κανονική λειτουργία του έργου διάρκειας έξι ετών ανέρχεται σε 7.481.750,48 ευρώ ανά έτος με ΦΠΑ 24% και σε 44.890.502,88 για έξι έτη με ΦΠΑ 24%, ενώ υπάρχουν και προαιρέσεις πολλών δεκάδων εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η χρηματοδότηση

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η 6ετής κανονική λειτουργία του έργου χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Να αναφέρουμε ότι η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί για τις 17 Φεβρουαρίου, ωστόσο, μετά την κατάθεση σημαντικού αριθμού αιτημάτων παράτασης αλλά και διευκρινήσεων για όρους του διαγωνισμού ο Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «άναψε πράσινο» για μετάθεση των διαδικασιών.

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]