Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη μεγαλύτερη εμπορική συναλλαγή χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια προχώρησαν οι Dimand, Premia ΑΕΕΑΠ και Alpha Bank, οι οποίες υπέγραψαν το Σάββατο τη δεσμευτική συμφωνία εξαγοράς της Skyline Real Estate (οι δύο πρώτες από τη δεύτερη) έναντι τιμήματος 438 εκατ. ευρώ.

Δημιουργείται ουσιαστικά μια νέα εταιρεία ακινήτων με χαρτοφυλάκιο στο οποίο περιλαμβάνονται γραφεία, εμπορικά ακίνητα, κατοικίες, χώροι βιομηχανικών χρήσεων και logistics, συνολικής μικτής επιφάνειας περί τα 500.000 τ.μ.

Εφόσον αναπτυχθεί και αξιοποιηθεί (ανακαινίσεις, μισθώσεις, πωλήσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, δύναται να φτάσει σε αξία συνολικά το 1 δις. ευρώ, ενώ η αναμενόμενη απόδοσή του είναι της τάξεως του 18%.

Στην Skyline Real Estate η Alpha Bank διατηρεί το 35% και οι επενδυτές Dimand και Premia το 65% (στο 65% η συμμετοχή της Dimand είναι 75% και της Premia 25%).

Τα 438 εκατ. είναι η επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) της Skyline και η αξία του χαρτοφυλακίου της, βάσει της οποίας θα γίνει η μεταβίβαση από την τράπεζα στην κοινοπραξία των επενδυτών (αν κάποια ακίνητα εν τέλει για τυπικούς λόγους δεν μεταβιβαστούν η αξία τους θα αφαιρεθεί στην ολοκλήρωση της συμφωνίας).

Σύμφωνα με πληροφορίες η αποτίμηση της αξίας του εν λόγω χαρτοφυλακίου είναι μεγαλύτερη με την τράπεζα να υπολογίζει μια μικρή ζημιά από τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει στο μέλλον αφού διατηρεί ποσοστό στην Skyline.

Σημαντικό για τη Skyline είναι ότι θα συνεργαστούν δύο διαφορετικές εταιρείες με συμπληρωματικές στοχεύσεις. Η μια είναι developer (η Dimand) και η δεύτερη (Premia ΑΕΕΑΠ) επενδυτική. Και οι δύο στοχεύουν στην αποκόμιση σημαντικών υπεραξιών από την αξιοποίηση και πώληση ακινήτων του εν λόγω χαρτοφυλακίου.

Μεταξύ των ακινήτων της Skyline είναι το εμβληματικό συγκρότημα κτηρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτήριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή.

Η Alpha Bank έχει συμφωνήσει με την επενδύτρια κοινοπραξία και τους βασικούς όρους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους έως 240 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους εξαγοράς και ανακατασκευών, στο πλαίσιο του έργου.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων του Ομίλου Alpha Bank, θα υπογράψει σύμβαση διαχείρισης ακινήτων, αρχικής διάρκειας 7 ετών, με την εταιρεία Skyline και θα ενεργεί ως αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου.

Η Τράπεζα θα παραμείνει ως μισθωτής ορισμένων από τα ακίνητα.

Στόχος είναι η συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως το τέλος του β’ τριμήνου 2023. Η μεταβίβαση των ακινήτων στη Skyline θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε φάσεις αναλόγως τη προόδου των μεταβιβαστικών εγγράφων των επιμέρους ακινήτων, με απώτερη ημερομηνία δώδεκα μήνες από την μεταβίβαση των μετοχών.