Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημείο κλειδί για το ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) που επαναπροκηρύχθηκε πριν λίγες μέρες από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) αποτελεί ο φορέας Καινοτομίας, που υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμετέχει σε κάθε κοινοπραξία που θα διεκδικήσει την εν λόγω Σύμβαση.


Το ΣΔΙΤ για το Κέντρο Καινοτομίας στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 62, περιοχή Νέο Φάληρο (πρώην εργοστάσιο ΧΡΩΠΕΙ) έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι τα υπόλοιπα κτιριακά.

Η ΓΓΕΚ η οποία έχει προκηρύξει τον ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου – του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), στοχεύει να προσελκύσει από το εξωτερικό φορείς οι οποίοι έχουν αναπτύξει παρόμοια κέντρα, προφανώς έχοντας κάνει την ανάλογη διερεύνηση του πιθανού ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, άλλωστε, η οποία ματαιώθηκε, είχε την ευκαιρία να μελετήσει πιο εμπεριστατωμένα το πως ένα τέτοιο σύνθετο έργο δύναται να υλοποιηθεί.

Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ρόλος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ)

 Ο ΙΦΣ θα μελετήσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει το Κέντρο Καινοτομίας προσελκύοντας τους κατάλληλους χρήστες από τους οποίους θα πρέπει να έχει έσοδα, αφενός για να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές δαπάνες του Κέντρου, αφετέρου για να καταβάλλει στο δημόσιο το Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα (ποσοστό επί των Ετήσιων Πραγματικών Εσόδων) το οποίο αποτελεί και κριτήριο ανάθεσης.

Σε ένα σύνηθες κτηριακό ΣΔΙΤ που αφορά π.χ. σχολεία, ο ΙΦΣ αναλαμβάνει την κατασκευή, και τη λειτουργία, εισπράττοντας από το δημόσιο κάθε χρόνο ένα ποσό. Γι΄ αυτό και την πλειοψηφία των ΣΔΙΤ που έχουν προκηρυχθεί διεκδικούν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας.

Πηγή Εικόνας: ΥΠΑΝΕΠ

Τα οικονομικά δεδομένα και το αντικείμενο του νέου έργου ΣΔΙΤ Κέντρου Καινοτομίας

Αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα του έργου, η Σύμβαση Σύμπραξης σε καθαρή παρούσα αξία εκτιμάται, βάσει σχετικής απόφασης (3.2.23) του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστου Δήμα, στο ποσό των 230 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ.

Το κόστος κατασκευής του Κέντρου Καινοτομίας με βάση το μέγιστο σενάριο δόμησης (41.000 τ.μ.), έχει υπολογιστεί στα 91 εκατ. προ ΦΠΑ και το κόστος επένδυσης στα 129 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη χρηματοδοτική συμβολή Δημοσίου, που αποτελεί επίσης κριτήριο    για την ανάθεση της Σύμβασης, έχει οριστεί στα 18,750 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στον πρώτο διαγωνισμό η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου ήταν μηδενική.

Βάσει της διακήρυξης του έργου δημιουργίας Κέντρου Καινοτομίας στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: Ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, η χρηματοδότηση (με ίδια ή και δανεικά κεφάλαια) η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, η εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης που θα υπογραφεί.

Σκοπός, όπως επισημαίνεται, είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί σε άλλες πόλεις του εξωτερικού. Επιθυμία των εμπνευστών του είναι να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της καινοτομίας με τη φιλοξενία σημαντικού αριθμού νεοφυών επιχειρήσεων, τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων καινοτομίας.

Επίσης, στόχος είναι το Κέντρο Καινοτομίας να καλλιεργεί τη συνεργασία και να διαχειρίζεται τη ροή των γνώσεων και της τεχνολογίας μεταξύ των πανεπιστημίων, ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης, εταιρειών και αγορών, αλλά και να διευκολύνει τη δημιουργία και την ανάπτυξη εταιρειών που βασίζονται στην Καινοτομία μέσω διαδικασιών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης και να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μαζί με υψηλής ποιότητας φιλοξενία και υποδομές.

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης έχει οριστεί σε 43 έτη (συν δύο χρόνια κατασκευή) και οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν τις προσφορές τους 28 Μαρτίου 2023.

Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου είναι τρία: Το ποσοστό μεταβλητού ανταλλάγματος που θα δίνει στο δημόσιο ο ΙΦΣ, η διάρκεια της περιόδου κατασκευής και το ποσό της δημόσιας χρηματοδοτικής συμβολής (την καλύτερη βαθμολογία θα πάρει όποιος ενδιαφερόμενος ζητήσει την ελάχιστη χρηματοδότηση από το δημόσιο).

Το οικόπεδο που αξιοποιείται έχει εμβαδόν, 17.868 τ.μ. και είναι ιδιοκτησίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος έχει παραχωρήσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης για 49 χρόνια στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΣΣ: στην προηγούμενη (πολιτική περισσότερο) φάση προώθησης του έργου, αποδόθηκε στο σχέδιο το όνομα «Πολιτεία Καινοτομίας». Οι επίσημες προκηρύξεις αναφέρονται σε Κέντρο Καινοτομίας.