Περισσότερες από 1500 μικρομεσαίες επιχειρήσεις …έλαβαν θέση στην πλατφόρμα www. opske.gr φτιάχνοντας το προφίλ της επιχείρησης, αναγκαίο για την χρηματοδότησή τους, από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) εξασφαλίζει τη διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων (taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου. Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να δημιουργήσουν το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.opske.gr).

Από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα για την δημιουργία προφίλ των επιχειρήσεων ξεπέρασαν τις 1500  ενώ αναμένεται να φθάσουν τις 60.000, όταν η νέα πλατφόρμα θα αποτελεί στο μέλλον τη βάση για την πρόσβαση για χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ.
Τα δυο πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα περάσουν μέσα από την νέα πλατφόρμα είναι του Ψηφιακού μετασχηματισμού και του Πράσινου Μετασχηματισμού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Την εποπτεία των δύο προγραμμάτων παρακολουθεί ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για να βγουν στον «αέρα» οι δύο προσκλήσεις του προγράμματος  συνολικού ύψους 1 δισ ευρώ στις 31 Ιανουαρίου.

Τα δύο προγράμματα αφορούν μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με βάση ευρωπαϊκή οδηγία «Πολύ μικρή» επιχείρηση με βάση των αριθμό εργαζομένων θεωρείται όταν απασχολεί κατά από 10 άτομα.

Το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός απαιτεί τουλάχιστον 2 άτομα ως προσωπικό και στον Πράσινο Μετασχηματισμό χρειάζεται τρία άτομα για να ενταχθεί η εταιρεία στην επιχείρηση.

Η Μικρή επιχείρηση κάτω από 50 άτομα προσωπικό και η μεσαία επιχείρηση με λιγότερο προσωπικό από 250 άτομα.

Με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών διαμορφώνεται αντίστοιχα μικρότερο από 2 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ.

Οι αναγνώστες και υποψήφιοι των δύο προγραμμάτων λένε ότι δεν  μπορούν  να βρουν συμβούλους επιχειρήσεων. Πηγές του υπουργείου λένε ότι πρέπει να απευθυνθούν στην ελεύθερη αγορά. Ανάμεσα στις επώνυμες εταιρείες που αναλαμβάνουν αντίστοιχους ρόλους είναι οι μεγάλες συμβουλευτικές όπως ΕΥ, Deloitte, PWc , KPMG, Διαδικασία, Ευρωσύμβουλοι κλπ, οι οποίες όμως συνήθως συνεργάζονται με επίσης μεγάλες, για τα ελληνικά δεδομένα, επιχειρήσεις και σχέδια. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι υπάρχουν εκατοντάδες λιγότερες γνωστές εταιρείες  οι οποίες αναλαμβάνουν ρόλο συμβούλου στη χρηματοδότηση  προγραμμάτων.

Πλέον ο ρόλος συμβούλου είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προφίλ της επιχείρησης στην ιστοσελίδα (www.opske.gr).

Με  τη δημοσιοποίηση  των προσκλήσεων οι ενδιαφερόμενοι όλες τις λεπτομέρειες των δύο προγραμμάτων όσον αφορά  τη συμμετοχή αλλά και την κατανομή τους ανά περιφέρεια.