Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πιο κοντά στο στόχο της έρχεται η διοίκηση της Attica bank με την ομόφωνη απόφαση  των μετόχων για την ΑΜΚ της τράπεζας με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 490 εκατ. ευρώ.

Συνολικά οκτώ θέματα προς έγκριση είχε  η γενική συνέλευση των μετόχων Δίνοντας σε πολλά θέματα ομόφωνη απόφαση. Το τελευταίο  θέμα ζήτησε την έγκριση και την εκλογή  της κα Ελένης Βρεττού ως νέου εκτελεστικού μέλους του 7 Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος εκτελεστικού μέλους κ. Μιχαήλ Ανδρεάδη, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ. μέχρι τον Σεπτέμβριο  του 2023. Στη γενική συνέλευση  έδωσε  το παρόν σε ποσοστό το 98,02 των μετόχων της  τράπεζας   εξασφαλίζοντας  τη νομιμότητα  των αποφάσεων  της Γ.Σ

Η διοίκηση Μακέδου – Βρεττού  έθεσε  ως στόχο η Attica Bank να καθιερωθεί  ως 5ος πόλος του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 490εκατ. ευρώ

Ορόσημο για την αλλαγή σελίδας της Attica Bank αποτέλεσε η σημερινή Έκτακτη ΓενικήΣυνέλευση της Τράπεζας, η οποία ενέκρινε και επικύρωσε σειρά σημαντικών θεμάτων πουκαθορίζουν την επόμενη μέρα της Τράπεζας, με πρωταρχικό την κεφαλαιακή ενίσχυσή της,ύψους 490 εκατ. ευρώ με στόχο όχι μόνο την εξυγίανση του ισολογισμού της, αλλάεπιπλέον την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της Τράπεζας.

Ο Πρόεδρος της Attica Bank, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος στην ομιλία του μεταξύ άλλων τόνισε: «Η σημερινή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας επισφραγίζει τη δέσμευσή τους για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας και

αποτελεί το τελικό στάδιο υλοποίησης της κατ’ αρχήν συμφωνίας των βασικών μετόχων. Οι υπό υλοποίηση κεφαλαιακές ενέργειες περιλαμβάνουν την επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καθώς και την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών της Τράπεζας και τηδιάθεση αυτών, με ή χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας,

διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης, σε συνδυασμό με τη μετοχική αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση της AtticaBank».

Η Τράπεζα θα επικεντρώσει πλέον τις προσπάθειές της, στις πολιτικές ανάπτυξής της, στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την επαναφορά της, σε λειτουργική κερδοφορία, με περιβαλλοντικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη, με στόχο την καθιέρωσή της,με όρους αγοράς, ως ο 5ος ανταγωνιστικός πόλος του ελληνικού χρηματοπιστωτικού

συστήματος, επισήμανε ο κ. Μακέδος.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της Attica Bank αναφέρθηκε «στο σπουδαιότερο κεφάλαιο για την επιτυχία και την εξέλιξή της Τράπεζας, που είναι το ανθρώπινο δυναμικότης» και καλωσόρισε «τα νέα στελέχη, που πρόσφατα εντάχθηκαν στην οικογένεια της

Attica Bank, υπό την ηγεσία της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Ελένης Βρεττού, η οποία εμπιστεύθηκε την Τράπεζα σε μία κρίσιμη, αλλά ίσως την πιο καθοριστική περίοδο καισυμβάλλει αποφασιστικά με τις γνώσεις της, την εμπειρία της και τη θέλησή της, έτσι ώστε Διοίκηση και Μέτοχοι να φτάσουν στη σημερινή ημέρα, και βέβαια να δώσουν την ώθηση

στην Attica Bank, σε συνδυασμό με την υπό υλοποίηση Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας, κυρία Ελένη Βρεττού στην ομιλία της ανέφερε:

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε εντείνει ως Διοίκηση της Τράπεζας τις προσπάθειες μας,προκειμένου να προσδιορίσουμε σε βάθος και να καταρτίσουμε εστιασμένες δράσεις, οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν μια παγίως ισχυρή κεφαλαιακή βάση, θα εξυγιάνουν τον ισολογισμό μας και θα μετασχηματίσουν την Τράπεζα, θέτοντας τις βάσεις για την

επιστροφή στην κερδοφορία και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Όλη αυτή η στρατηγική βασίζεται στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που επίκειται και αποτυπώνεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2023-2025, το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε.

Δέσμευσή μας είναι να ενταθεί ο ρυθμός μας από το 2023. Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό όπως δείχνουν ήδη τα πρώτα απτά αποτελέσματα αυτούςτους τελευταίους μήνες. Στόχος μας είναι στο πλάνο αυτό να αντιμετωπίσουμε τιςπαθογένειες του παρελθόντος και να επικεντρωθούμε ξανά στον πελάτη απαλλαγμένοι από

την εσωστρέφεια των προηγούμενων ετών» .

Η επικεφαλής της Attica Bank εξήγησε ότι το σχέδιο εξυγίανσης της Τράπεζας θα ξεδιπλωθεί σταδιακά – αλλά και με ένταση εργασίας από τους επόμενους μήνες έχοντας σαν αφετηρία τη σημερινή ημέρα και την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, μεκεφαλαιακή ενίσχυση ύψους συνολικά 490 εκατ. ευρώ.Η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας, όπως περιέγραψε η κυρία Βρεττού, έχει τρεις στόχους:

Πρώτος στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων, ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρωανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας. Στο 9μηνο 2022 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειαςτου Ομίλου είχαν διαμορφωθεί σε CET1 6,3% και CAD 10,1%. Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ

μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν οι δείκτες CET1, Tier 1 και CAD, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Δεύτερος στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ,(ΜΕΑ), με τον δείκτη NPEs σήμερα στο 66% με στοιχεία 9μηνου. «Με βάση το εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο, έχουμε αναθέσει σε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους την εξέταση εναλλακτικών ενεργειών και σεναρίων αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και έπονται αποφάσεις στο άμεσο μέλλον». Χάρη στις νέες εκταμιεύσεις ύψους €241 εκατ. στο εννεάμηνο του 2022 ήδη οι δείκτες ποιότητας τουδανειακού χαρτοφυλακίου μας βελτιώνονται, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξησηγενικά των ΜΕΑ. «Η διαχείριση των ΜΕΑ αποτελεί κομβικό σημείο της εξυγίανσης της

Τράπεζας, με στόχο ποσό έως 300 εκατ. ευρώ από την σχεδιαζόμενη ΑΜΚ, να διοχετευθεί προκειμένου να μειώσουμε οριστικά το ιστορικά υψηλό απόθεμα των ΜΕΑ. Επιτρέψτε μου,ωστόσο, να τονίσω ότι για εμάς το μεγάλο στοίχημα είναι η βιώσιμη σταθερή κερδοφορία εντός της επόμενης 3ετίας. Εκεί θα έχουμε κερδίσει, όχι μόνο τη μάχη, αλλά και τον πόλεμο», τόνισε η ίδια.

Τρίτος στόχος είναι η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της τράπεζας μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. «Από την σκοπούμενη ΑΜΚ, συνολικό ποσό ύψους 190 εκατ.ευρώ έχει οριοθετηθεί για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της Τράπεζας. Έχουμε καταρτίσει ένα προσδιορισμένο και μετρήσιμο πρόγραμμα αναμόρφωσης και ανάπτυξης

της Attica Bank με στόχο:

• τη μείωση του λειτουργικού κόστους,

• την αύξηση των εσόδων

• με νέα προϊόντα και υπηρεσίες και

• καλύπτοντας το «κενό» στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

• με ψηφιακό μετασχηματισμό και

• με πιο στοχευμένο και πελατοκεντρικό δίκτυο με καλύτερη εικόνα και στελέχωση.

«Είμαστε προσηλωμένοι για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας και την επιστροφή της στην κερδοφορία. Μια τράπεζα που θα αποτελεί τον 5ο πόλο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και θα λειτουργεί προς όφελος των πελατών της, θα έχει ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα προσθέτει αξία στους ανθρώπους της και την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε επίσης, προσηλωμένοι στο να

παράξουμε αξία για τους μετόχους μας και να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που θα επιβεβαιώνει ότι η επιλογή τους να επενδύσουν στην Attica Bank ήταν σωστή. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε το παν για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να επιτευχθούν οι στόχοι μας.  Δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι γρήγορο, αλλά θα είναι αυτήν τη φορά οριστικό»,  κατέληξε η κ. Βρεττού.