Η εταιρεία REVOIL κατάρτισε και δημοσιοποίησε την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά τη χρήση 2021, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά την προσέγγιση και τις επιδόσεις της στο ευρύτερο πλαίσιο του ESG για το σύνολο των δράσεών της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

 

Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο και διεθνώς έγκυρο πρότυπο αναφοράς Global Reporting Initiative (GRI): Επιλογή Core, λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs) και τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact.

 

Με αφορμή την δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο διευθύνων σύμβουλος της REVOIL Γεώργιος Ρούσσος επισημαίνει: «Στην REVOIL παραμένουμε συνεπείς και προσηλωμένοι στους στόχους μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωσή μας. Και είμαστε σίγουροι ότι οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν, καθώς σε αυτή τη διαδρομή έχουμε συνοδοιπόρους τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας».