Μπορεί από πολλούς ακτιβιστές του περιβάλλοντος η COP27 να θεωρείται ήδη μια αποτυχία, καθώς οι κυβερνήσεις δεν συμφώνησαν σε συγκεκριμένα  άμεσα και ριζικά μέτρα και δεσμεύσεις που ζητούσαν επιστήμονες και ΜΚΟ, ωστόσο η σύνοδος COP27 στην Αϊγυπτο μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική διότι κάνει κάποια βήματα μπροστά στον αγώνα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται σε επίσημη ανακοίνωση του ΟΗΕ, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP27 έκλεισε χθες «με μια σημαντική συμφωνία για την παροχή χρηματοδότησης «απώλειας και ζημίας» σε ευάλωτες χώρες που έχουν πληγεί σκληρά από τις κλιματικές καταστροφές.

«Αυτό το αποτέλεσμα μας οδηγεί μπροστά», δήλωσε ο Simon Stiell, Εκτελεστικός Γραμματέας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. «Καθορίσαμε έναν δρόμο προς τα εμπρός σε μια συζήτηση δεκαετιών για τη χρηματοδότηση για απώλειες και ζημιές – εξετάζοντας πώς αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις στις κοινότητες των οποίων οι ζωές και τα μέσα διαβίωσης έχουν καταστραφεί από τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο, το COP27 είχε ως αποτέλεσμα οι χώρες να εκδώσουν ένα πακέτο αποφάσεων που επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Το πακέτο ενίσχυσε επίσης τη δράση των χωρών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ενίσχυση της χρηματοδότησης, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες.

Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου ταμείου για απώλειες και ζημιές σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο προόδου, με το θέμα να προστίθεται στην επίσημη ατζέντα και να εγκρίνεται για πρώτη φορά στο COP27.

Οι κυβερνήσεις έλαβαν την πρωτοποριακή απόφαση να δημιουργήσουν νέες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, καθώς και ένα ειδικό ταμείο, για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις απώλειες και τις ζημιές. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν επίσης να συγκροτήσουν μια «μεταβατική επιτροπή» για να υποβάλει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τόσο των νέων ρυθμίσεων χρηματοδότησης όσο και του ταμείου στο COP28 το επόμενο έτος. Η πρώτη συνεδρίαση της μεταβατικής επιτροπής αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα τέλη Μαρτίου 2023.

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης για τις θεσμικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Δικτύου Σαντιάγο για Απώλειες και Ζημίες, για να συμβάλλει καταλυτικά στην τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το COP27 σημείωσε σημαντική πρόοδο στην Προσαρμογή, με τις κυβερνήσεις να συμφωνούν για τον τρόπο να προχωρήσουν στον Παγκόσμιο Στόχο για την Προσαρμογή, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στο COP28 και θα ενημερώσει τον πρώτο Παγκόσμιο Απολογισμό, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα μεταξύ των πιο ευάλωτων. Νέες δεσμεύσεις, συνολικού ύψους άνω των 230 εκατομμυρίων USD, δόθηκαν στο Ταμείο Προσαρμογής στο COP27. Αυτές οι δεσμεύσεις θα βοηθήσουν πολλές πιο ευάλωτες κοινότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή μέσω συγκεκριμένων λύσεων προσαρμογής. Ο Πρόεδρος της COP27 Sameh Shoukry ανακοίνωσε την Ατζέντα Προσαρμογής του Sharm el-Sheikh, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ανθρώπων που ζουν στις πιο ευάλωτες στο κλίμα κοινότητες έως το 2030. Ζητήθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να προετοιμάσει μια έκθεση για τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης της προσαρμογής για εξέταση στην επόμενη COP28 έτος.

Η «πρωτοσέλιδη» απόφαση, γνωστή ως Σχέδιο Εφαρμογής του Sharm el-Sheikh, υπογραμμίζει ότι ένας παγκόσμιος μετασχηματισμός σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα αναμένεται να απαιτήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4-6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως. Η παροχή τέτοιας χρηματοδότησης θα απαιτήσει έναν γρήγορο και ολοκληρωμένο μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των δομών και διαδικασιών του, με τη συμμετοχή κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών, θεσμικών επενδυτών και άλλων χρηματοοικονομικών παραγόντων.

Εκφράστηκε σοβαρή ανησυχία ότι ο στόχος των μερών των αναπτυγμένων χωρών να κινητοποιήσουν από κοινού 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2020 δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, με τις ανεπτυγμένες χώρες να καλούνται να επιτύχουν τον στόχο και οι πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να κινητοποιήσουν τη χρηματοδότηση για το κλίμα .

Στη COP27, συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τον καθορισμό ενός «νέου συλλογικού ποσοτικού στόχου για τη χρηματοδότηση του κλίματος» το 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

«Σε αυτό το κείμενο μας έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει χώρος για οπισθοδρόμηση», είπε ο Στιλ. «Δίνει τα βασικά πολιτικά σήματα που δείχνουν ότι συμβαίνει σταδιακή κατάργηση όλων των ορυκτών καυσίμων».

Η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών, που πραγματοποιήθηκε σε δύο ημέρες κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του συνεδρίου, συγκάλεσε έξι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου. Οι συζητήσεις υπογράμμισαν λύσεις –σε θέματα όπως η επισιτιστική ασφάλεια, οι ευάλωτες κοινότητες και η δίκαιη μετάβαση– για να χαραχθεί ένα μονοπάτι ώστε να ξεπεραστούν οι κλιματικές προκλήσεις και πώς να παρασχεθούν οι χρηματοδοτήσεις, οι πόροι και τα εργαλεία για την αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης για το κλίμα σε ευρεία κλίμακα.

Το COP27 συγκέντρωσε περισσότερους από 45.000 συμμετέχοντες για να μοιραστούν ιδέες, λύσεις και να δημιουργήσουν συνεργασίες και συνασπισμούς. Οι αυτόχθονες πληθυσμοί, οι τοπικές κοινότητες, οι πόλεις και η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των παιδιών, παρουσίασαν πώς αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και μοιράστηκαν πώς επηρεάζει τη ζωή τους.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Cop27 επίσης επισημαίνουν ξανά την κρίσιμη σημασία της ενδυνάμωσης όλων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα – ιδίως μέσω του πενταετούς σχεδίου δράσης για τη Δράση για την Ενδυνάμωση του Κλίματος και την ενδιάμεση αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για το Φύλο. Αυτά τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν σε όλα τα μέρη να συνεργαστούν για να απαντήσουν στις ανισορροπίες στη συμμετοχή ξαθ σε πιοπ συμπεριληπτική κλιματική δράση σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικά στους νέους δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στο COP27, με τον Εκτελεστικό Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να υπόσχεται να παροτρύνει τις κυβερνήσεις να μην ακούσουν απλώς τις λύσεις που προτείνουν οι νέοι, αλλά να ενσωματώσουν αυτές τις λύσεις στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής. Οι νέοι έκαναν τη φωνή τους να ακουστεί μέσα από το πρώτο στο είδος του περίπτερο για παιδιά και νέους, καθώς και από το πρώτο Φόρουμ για το Κλίμα, υπό την ηγεσία των νέων.

Παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις, ο χώρος Global Climate Action στο COP27 παρείχε μια πλατφόρμα για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τις λύσεις τους για το κλίμα στον πραγματικό κόσμο. Οι Πρωταθλητές Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα δύο εβδομάδων με περισσότερες από 50 εκδηλώσεις. Αυτό περιελάμβανε μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία της Αφρικής για τη μείωση των εκπομπών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στο κλίμα και σημαντική εργασία για την κινητοποίηση της χρηματοδότησης.

«Έχουμε μπροστά μας μια σειρά από ορόσημα. Πρέπει να ενωθούμε, με αποφασιστικότητα, σε όλες τις διαδικασίες, είτε αυτές είναι εθνικές, περιφερειακές ή άλλες όπως η G20. Κάθε ορόσημο έχει σημασία και δημιουργεί δυναμική», είπε ο Stiell. «Το επόμενο βήμα για την αλλαγή είναι προ των πυλών, με τη διαχείριση του First Global Stocktake από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για πρώτη φορά θα κάνουμε απολογισμό της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού. Θα αξιολογήσει ανεξάρτητα την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και εάν οι στόχοι μας είναι επαρκείς. Θα ενημερώσει τι πρέπει να κάνουν όλοι, κάθε μέρα, παντού στον κόσμο, για να αποτρέψουν την κλιματική κρίση».

Ο Stiell υπενθύμισε στους αντιπροσώπους στην ολομέλεια ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια κρίσιμη δεκαετία για τη δράση για το κλίμα. Μια σκληρή έκθεση από τον ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή υποστήριξε τις παρατηρήσεις του, καθώς και συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διάσκεψης δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με την έκθεση, η εφαρμογή των τρεχουσών δεσμεύσεων από τις εθνικές κυβερνήσεις έθεσε τον κόσμο σε καλό δρόμο για έναν κόσμο θερμότερο κατά 2,5°C μέχρι το τέλος του αιώνα. Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή αναφέρει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να μειωθούν κατά 45% έως το 2030 για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C.

Ο Πρόεδρος της COP27 Sameh Shoukry δήλωσε: «Η δουλειά που καταφέραμε να κάνουμε εδώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, και τα αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί, αποτελούν απόδειξη της συλλογικής μας βούλησης, ως κοινότητα εθνών, να εκφράσουμε ένα σαφές μήνυμα αυτό ηχεί δυνατά σήμερα, εδώ σε αυτήν την αίθουσα και σε όλο τον κόσμο: ότι η πολυμερής διπλωματία εξακολουθεί να λειτουργεί…. παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της εποχής μας, την απόκλιση απόψεων, το επίπεδο φιλοδοξίας ή ανησυχίας, παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής…. Σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων, αναλάβαμε τις ευθύνες μας και αναλάβαμε τις σημαντικές αποφασιστικές πολιτικές αποφάσεις που αναμένουν από εμάς εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο».

Μιλώντας για το επόμενο έτος, ο Stiell είπε ότι η Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ θα βοηθήσει τα μέρη και τις μελλοντικές Προεδρίες της COP να πλοηγηθούν σε αυτό το μονοπάτι προς τη νέα φάση εφαρμογής.

Μια περίληψη ορισμένων από τα άλλα βασικά αποτελέσματα του COP27 ακολουθεί παρακάτω.

Τεχνολογία

Το COP27 ξεκίνησε ένα νέο πενταετές πρόγραμμα εργασίας στο COP27 για την προώθηση λύσεων τεχνολογίας για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μετριασμός (Mitigation)

Το COP27 προώθησε σημαντικά τις εργασίες για τον μετριασμό. Ένα πρόγραμμα εργασίας μετριασμού ξεκίνησε στο Sharm el-Sheikh, με στόχο την επείγουσα κλιμάκωση των φιλοδοξιών και της εφαρμογής του μετριασμού. Το πρόγραμμα εργασίας θα ξεκινήσει αμέσως μετά το COP27 και θα συνεχιστεί έως το 2030, με τουλάχιστον δύο παγκόσμιους διαλόγους κάθε χρόνο. Ζητήθηκε επίσης από τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν και να ενισχύσουν τους στόχους του 2030 στα εθνικά τους σχέδια για το κλίμα έως το τέλος του 2023, καθώς και να επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη σταδιακή κατάργηση της αμείωτης (ΣτΜ: μη προγραμματισμένης για απόσυρση) ενέργειας από άνθρακα και τη σταδιακή κατάργηση των αναποτελεσματικών επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων.

Το κείμενο της απόφασης αναγνωρίζει ότι η άνευ προηγουμένου παγκόσμια ενεργειακή κρίση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να μετατραπούν γρήγορα τα ενεργειακά συστήματα σε πιο ασφαλή, αξιόπιστα και ανθεκτικά, επιταχύνοντας την καθαρή και δίκαιη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης δεκαετίας δράσης.

Παγκόσμιος Απολογισμός

Οι εκπρόσωποι στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP27 ολοκλήρωσαν τον δεύτερο τεχνικό διάλογο του πρώτου Παγκόσμιου Απολογισμού, ενός μηχανισμού για την αύξηση των φιλοδοξιών στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συγκαλέσει μια «σύσκεψη κορυφής φιλοδοξίας για το κλίμα» το 2023, πριν από την ολοκλήρωση του απολογισμού στη COP28 το επόμενο έτος.

Στιγμιότυπα από άλλες ανακοινώσεις

Στο συνέδριο ακούστηκαν πολλές ανακοινώσεις:

  • Οι χώρες ξεκίνησαν ένα πακέτο 25 νέων συνεργατικών δράσεων σε πέντε βασικούς τομείς: ηλεκτρική ενέργεια, οδικές μεταφορές, χάλυβας, υδρογόνο και γεωργία.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε ένα σχέδιο 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να διασφαλίσει ότι όλοι στον πλανήτη θα προστατεύονται από συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
  • Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις δεσμεύσεις Net-Zero δημοσίευσε μια έκθεση στο COP27, που χρησιμεύει ως οδηγός για τη διασφάλιση αξιόπιστων, υπεύθυνων μηδενικών δεσμεύσεων από τη βιομηχανία, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις πόλεις και τις περιφέρειες.
  • Ένα σχέδιο υπό την ηγεσία της G7 που ονομάζεται Global Shield Financing Facility ξεκίνησε στο COP27 για να παρέχει χρηματοδότηση σε χώρες που υφίστανται κλιματικές καταστροφές.
  • Ανακοινώνοντας συνολικά νέα χρηματοδότηση ύψους 105,6 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Περιφέρεια της Βαλλονίας του Βελγίου, τόνισαν την ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των κονδυλίων του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος με στόχο την άμεση προσαρμογή του κλίματος ανάγκες των κρατών χαμηλού και χαμηλού εισοδήματος.
  • Η νέα εταιρική σχέση για τη μετάβαση στη δίκαιη ενέργεια της Ινδονησίας, που ανακοινώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την COP27, θα κινητοποιήσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια για να επιταχύνει μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.
  • Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στην προστασία των δασών με την έναρξη της εταιρικής σχέσης ηγετών για τα δάση και το κλίμα, η οποία στοχεύει να ενώσει τη δράση των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των ηγετών της κοινότητας για να σταματήσει η απώλεια δασών και η υποβάθμιση της γης έως το 2030.»

 

ΟΗΕ: Παραδίδοντας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη

Στις 20 Νοεμβρίου, η 27η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP27), που έλαβε χώρα στην αιγυπτιακή παράκτια πόλη Sharm el-Sheikh, ολοκληρώθηκε με μια ιστορική απόφαση για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας απώλειας και ζημίας κεφάλαιο.

Χαιρετίζοντας την απόφαση και χαρακτήρισε το ταμείο απαραίτητο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη δραστική μείωση των εκπομπών τώρα. «Ο κόσμος χρειάζεται ακόμα ένα τεράστιο άλμα στην φιλοδοξία του κλίματος».

«Η κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να περάσουμε είναι η γραμμή που οδηγεί τον πλανήτη μας πάνω από το όριο θερμοκρασίας του 1,5 βαθμού», τόνισε, καλώντας τον κόσμο να μην υποχωρήσει «στον αγώνα για κλιματική δικαιοσύνη και φιλοδοξία για το κλίμα».

«Μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη για τη ζωή μας», κατέληξε.

Από τις 6 έως τις 20 Νοεμβρίου, το COP27 πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου και παράλληλες εκδηλώσεις, βασικές διαπραγματεύσεις και συνεντεύξεις τύπου, φιλοξενώντας περισσότερους από 100 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, περισσότερους από 35.000 συμμετέχοντες και πολυάριθμα περίπτερα που προβάλλουν τη δράση για το κλίμα σε όλο τον κόσμο και σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε το Σχέδιο Εφαρμογής του Σαρμ ελ Σέιχ

un.org/en/climatechange/cop27

 

Επικεφαλής του ΟΗΕ: «Μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη για τις ζωές μας», όπως καταλήγει η COP27

Το COP27 ολοκληρώνεται με μια ιστορική απόφαση για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ταμείου ζημιών και ζημιών. «Μαζί, ας μην υποχωρήσουμε στον αγώνα για κλιματική δικαιοσύνη και φιλοδοξία για το κλίμα», είπε ο Γενικός Γραμματέας στο τελικό μήνυμά του. «Μπορούμε και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη για τη ζωή μας».

Διαβάστε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα

un.org/en/climatechange/cop27

 

ΕΕ – Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν: Συμπεράσματα της COP27

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 21/11/2022:

«Στην COP27 κάναμε ένα μικρό βήμα προς την κλιματική δικαιοσύνη, ωστόσο πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για τον πλανήτη μας.

Αντιμετωπίσαμε ορισμένα από τα συμπτώματα του ασθενούς, αλλά δεν θεραπεύσαμε τον πυρετό του.

Χαίρομαι που η COP27 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση των απωλειών και των ζημιών και έθεσε τα θεμέλια για μια νέα μέθοδο αλληλεγγύης μεταξύ όσων έχουν ανάγκη και όσων μπορούν να βοηθήσουν. Αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη. Πρόκειται για ένα βήμα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου, διότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής δράση κατά της κλιματικής αλλαγής χωρίς κλιματική δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είναι ο κορυφαίος χορηγός χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαίρομαι που επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους πλέον ευάλωτους στον πλανήτη μας μέσω μιας πρώτης συνεισφοράς για τις απώλειες και τις ζημίες.

Η COP27 διατήρησε ζωντανό τον στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου. Δυστυχώς, όμως, δεν απέφερε αποτελέσματα ως προς τη δέσμευση των μεγαλύτερων φορέων εκπομπής του κόσμου να καταργήσουν σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα, ούτε νέες δεσμεύσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, η ΕΕ θα συνεχίσει την πορεία της, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του REPowerEU, διότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη φιλοδοξία της συμφωνίας του Παρισιού.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την αποφασιστικότητά της και τη σκληρή δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της διάσκεψης.»