Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

– Την έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του από 5/9/2022 δημοσιευμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ » για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, χωρίς την

εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της «RB ELLAKTOR HOLDING B.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας

«Reds Α.Ε Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών».

– Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Ευρωπαϊκή Πίστη» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

– Την επιβολή συνολικού προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία «Bcash Greece ING Privete co», λόγω αδυναμιών στην εφαρμογή των διαδικασιών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.