Πηγή Εικόνας: Tama66 - pixabay

Η αμπελουργία μαραζώνει από την έλλειψη χεριών αφού σπάνε οι κρίκοι στην αλυσίδα διαδοχής των καλλιεργητών από τους γονείς στα παιδιά, με συνέπεια να αυξάνονται οι εκτάσεις μη παραγωγικών αμπελώνων στην χώρα.


Τα στοιχεία της ΕΣΛΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά για τα όσα συνέβησαν την τελευταία πενταετία σε έναν κρίσιμο τομέα της Γεωργίας.

Πιο αναλυτικά οι εκτάσεις με αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας αυξήθηκαν κατά 54,6% το 2020 σε σχέση με το 2015. Οι εκτάσεις αυξήθηκαν σε 29.801 στρέμματα από 19.272 που ήταν το 2015. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 35% σε 3663 το 2020 από 2.698 το 2015.

Ωστόσο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες (οινάμπελα και σταφιδάμπελα) αυξήθηκε κατά 2,3% το 2020 σε σχέση με το 2015. Οι εκμεταλλεύσεις με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας ενισχύθηκαν κατά 2,3%, Οι συνολικές εκτάσεις με αμπελώνες μειώθηκαν κατά 0,1% το 2020 σε σχέση με το 2015.

Από το σύνολο των εκτάσεων με αμπελώνες το 2020, τα 644.088 στρέμματα καλλιεργούνται με οινάμπελα, καταγράφοντας αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2015 και τα 385.261 στρέμματα καλλιεργούνται με σταφιδάμπελα, καταγράφοντας μείωση 3,1% σε σχέση με το 2015 . Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν οινάμπελα ανέρχεται σε 166.492 το 2020, αυξημένος κατά 2,6% σε σχέση με το 2015, ενώ ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που καλλιεργούν σταφιδάμπελα ανέρχεται σε 46.220, μειωμένος κατά 0,2% σε σχέση με το 2015.

Ανά κατηγορία αμπελώνων

Σε ότι αφορά στις κατηγορίες των οιναμπέλων το 2020 καταγράφηκαν: 29.988 εκμεταλλεύσεις με 142.030 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ).

Η έκταση αυτή αποτελεί το 22,1% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα.

Οι 108.729 εκμεταλλεύσεις με 406.715 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Η έκταση αυτή αποτελεί το 63,1% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα . Οι 34.157 εκμεταλλεύσεις με 73.113 στρέμματα με οινάμπελα για την παραγωγή λοιπών οίνων.

Η έκταση αυτή αποτελεί το 11,4% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα. Οι 11.524 εκμεταλλεύσεις με 22.230 στρέμματα με οινάμπελα με σταφύλια διπλού σκοπού (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια ή οινοποιήσιμα και σταφίδες). Η έκταση αυτή αποτελεί το 3,5% της συνολικής έκτασης με οινάμπελα.

Γεωγραφική κατανομή των εκτάσεων σε επίπεδο περιφέρειας:

Αναφορικά με την περιφερειακή κατανομή των συνολικών εκτάσεων με αμπελώνες (οινάμπελα και σταφιδάμπελα), το 2020 οι περισσότερες εκτάσεις καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 247.739 στρέμματα, μειωμένες κατά 3,1% σε σχέση με το 2015. Ακολουθούν η Κρήτη με εκτάσεις αμπελώνων που ανέρχονται σε 221.845 στρέμματα το 2020, μειωμένες κατά 1,6% σε σχέση με το 2015 και η Δυτική Ελλάδα με 164.521 στρέμματα το 2020, χωρίς σημαντική μεταβολή (0,05%) σε σχέση με το 2015 . Οι περισσότερες εκτάσεις με οινάμπελα για το 2020 καταγράφονται στην Πελοπόννησο με 100.087 στρέμματα και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 88.281 στρέμματα και η Κρήτη με 77.616 στρέμματα Οι περισσότερες εκτάσεις με σταφιδάμπελα για το 2020 (δηλαδή το 75,8% της συνολικής έκτασης σταφιδαμπέλων) καταγράφονται σε δύο περιφέρειες, στην Πελοπόννησο με 147.652 στρέμματα και στη Κρήτη με 144.228 στρέμματα .