Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει παράταση μέχρι 31 Μαρτίου για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλαιές αντικειμενικές (αφού έχει ξεκινήσει η διαδικασία) ενώ παράλληλα για να διευκολυνθεί αυτή η πρόβλεψη η κυβέρνηση αποφάσισε παράταση και στις βεβαιώσεις μηχανικών (για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσίας ή την τακτοποίηση του ακινήτου).
Αυτό σημαίνει ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου παραπέμπεται επίσης για τις 31 Μαρτίου.
Θυμίζουμε ότι η ΗΤΚ έχει ξεκινήσει προ ενός έτους σε προαιρετική εφαρμογή και ήδη έχει συμπληρωθεί για δεκάδες χιλιάδες ακίνητα.
Η διάταξη που καθιερώθηκε έχει ως εξής:
Άρθρο έβδομο
Παράταση δυνατότητας χρήσης βεβαιώσεων μηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή –
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 62 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της δυνατότητας κατάρτισης δικαιοπραξιών επί ακινήτων με βεβαίωση μηχανικού άνευ τήρησης της διαδικασίας σύνταξης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και διαμορφώνεται ως εξής:
«Από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 δύναται, αντί των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 83.».
Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ