logistics
logistics
Πηγή Εικόνας: Photo by Chanaka from Pexels

Ελάχιστοι γνωρίζουν  ότι τρέχει  διαγωνισμός για το Θριάσιο Πεδιο II  ενώ απομένουν μόλις  επτά  ημέρες  για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος.  

 

Σχεδόν ψιθυριστά και χωρίς τυμπανοκρουσίες  και ιδιαίτερη προβολή βγήκε το τεύχος διακήρυξης της παραχώρησης για το «Θριάσιο Πεδίο II» από το υπουργείο  Υποδομών  και Μεταφορών με τον υπουργό  Κώστα  Καραμανλή  να υπογράφει την έκδοση του τεύχους  στις 3 Δεκεμβρίου και στις 23 του ίδιου μήνα να προστίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα   www.promitheus.gov.gr που αναρτώνται  οι σχετικοί  διαγωνισμοί του δημοσίου.

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο – σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις και άλλους φορείς – δεν έβγαλε σχετική ανακοίνωση, αφήνοντας «στο σκοτάδι» τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την κοινή γνώμη και πιθανόν κάποιους ενδιαφερόμενους.

Ο κύριος του έργου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» και Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού αλλά δεν είχε την προβολή που ανέμενε η αγορά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αρκετοί ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν το δημόσιο διαγωνισμό «κατόπιν εορτής» και συγκεκριμένα μετά την παρέλευση του δεκαημέρου που προβλέπεται για την κατάθεση ερωτημάτων και τη ζήτηση επίσημων διευκρινίσεων, με συνέπεια να μην έχουν πρόσβαση σε στοιχεία πιθανώς χρήσιμα για τον διαγωνισμό που δεν ξεκαθαρίζονται στη διακήρυξη.

Η τελευταία ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και οι οικονομικές προσφορές θα ανοίξουν την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου. Πρόκειται  για το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας που θα αναδείξει τον προτιμητέο ανάδοχο του έργου.

Στελέχη της αγοράς δεν μπορούν να κατανοήσουν τη μυστικότητα με την οποία καλύφθηκε ένας δημόσιος διαγωνισμός – ακόμη και με τη «δικαιολογία» ων εορτών… – αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιος ενδιαφερόμενος ίσως ήταν έτοιμος πριν δημοσιευθεί το τεύχος του διαγωνισμού.

Αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο διαγωνισμός απευθύνεται κατά βάση στην COSCO καθώς η έκταση παραχώρησης θα συνδεθεί με εμπορικές αμαξοστοιχίες και για τους Κινέζους θα μπορεί να λειτουργεί και ως χώρος αποθήκευσης κοντέινερ, κάτι που διακαώς επιθυμούν να αποκτήσουν εντός Αττικής.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του economix.gr, ακόμη ένας αμιγώς σχετικός όμιλος, η GoldAir Cargo Group, με επικεφαλής τον Καλλίνικο Καλλίνικο, έχει τη βούληση να κατέβει στον διαγωνισμό για το Θριάσιο ΙΙ και αυτές τις ημέρες γίνονται οι τελικές συνεννοήσεις, ζυμώσεις και υπολογισμοί. Σημειώνεται ότι η GoldAir είναι ήδη ανάδοχος (μαζί με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ) στη διπλανή επένδυση «ΘΡΙΑΣΙΟ Ι» που αποτελεί κυρίως επένδυση logistics σε αντίθεση με το ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ που φαίνεται κυρίως ως αμιγώς σιδηροδρομικών μεταφορών έργο.

Με βάση το Τεύχος Διακήρυξης του ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης προβλέπει ότι ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας:

  • Σιδηροδρομικό Σύστημα Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών (ΧΜΣΜ)
  • Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ (ΧΕΕΚ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών (ΧΜΦΒ)
  • Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού (ΧΜΓΦ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων (ΧΜΟ)
  • Οδικό Σύστημα Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου (ΚΔΕ)
  • Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων (ΧΜΥΦ)

Οι πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η COSCO, που ενδιαφέρεται κυρίως για την έκταση, συνήθως δεν θέλει «συνεταίρους». Η Goldair, από την άλλη πλευρά, συνηθίζει να κατεβαίνει σε κοινοπραξίες (όπως με το ΘΡΙΑΣΙΟ Ι, τα λιμάνια που διεκδικεί στη Βόρεια Ελλάδα κλπ), ενώ όντας τοποθετημένη στην περιοχή δεν φαίνεται να της προσδίδει η συμμετοχή κάποιο νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα… Μένει να φανεί αν θα καταλήξουν τα σχήματα που συζητούνται και αν κάποιοι θα συνεργαστούν μεταξύ τους….

 Άνω των 500 εκατ. ευρώ  η αξία παραχώρησης;

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Παραχώρησης, υπολογιζόμενη με αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 8 Ν. 4413/2016, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε πεντακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ΕΥΡΩ (€ 561.048.386), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μένει βέβαια να φανεί τί είδους προσφορά θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι (τίμημα, ποσοστό τζίρου, εγγυημένες επενδύσεις κλπ)

Σύμβουλοι του Διαγωνισμού

Η Αναθέτουσα Αρχή, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, υποστηρίζεται από τους παρακάτω συμβούλους:

  • Την εταιρία Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο
  • Την εταιρία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ, ως σύμβουλο οργάνωσης και διαχείρισης
  • Τη δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής, ως νομικό σύμβουλο

Δικαίωμα  συμμετοχής έχουν φυσικά όπως και  νομικά πρόσωπα  αλλά και κοινοπραξίες  με έδρα  την Ελλάδα  και χώρες της Ε.Ε. Να έχουν εξειδίκευση σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Απαιτείται  η εταιρεία να  έχει κύκλο εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ και να έχει δημοσιοποιήσει  οικονομικές καταστάσεις  τα τρία τελευταία χρόνια.