Λογαριασμός ΔΕΗ
Λογαριασμός ΔΕΗ
Λογαριασμός ΔΕΗ
Λογαριασμός ΔΕΗ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ηλεκτρικοί πάροχοι και οι λογαριασμοί του ρεύματος ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τους καταναλωτές την χρονιά που πέρασε με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  να δέχεται συνολικά  περισσότερα  από 1800  παράπονα  τη χρονιά  που πέρασε.  Πάντως  ο τελικός αριθμός των παραπόνων από τις αρχές  του 2021 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2022 ανήλθε σε 2.220 και  μαζί  με τα 1400 email που έλαβε  η Ανεξάρτητη Αρχή Ενέργειας, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τα 3600  αιτήματα  και παράπονα.

Η  ΡΑΕ από τις 13/9/2021 που ξεκίνησε η πλατφόρμα υποδοχής αιτημάτων των καταναλωτών  myRAE, δέχθηκε συνολικά 1.323 καταναλωτές που έχουν ανοίξει λογαριασμό είτε προκειμένου να καταθέσουν κάποιο αίτημα παραπόνου ή για να λαμβάνουν την εξειδικευμένη ενημέρωση που επιθυμούν επί των αποφάσεων, διαβουλεύσεων και ανακοινώσεων της Αρχής.

Στην περίοδο από 13/9/2021 – 16/01/2022 κατατέθηκαν συνολικά 897 αιτήσεις προς Προμηθευτές ή Διαχειριστές ή και συνδυαστικά σε Προμηθευτή και Διαχειριστή.

Το 92% των αιτημάτων αφορούσε θέματα ηλεκτρισμού, το 6% ζητήματα φυσικού αερίου και το 2% συμβόλαια συνδυασμού ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραπόνων που έφτασε το 42% αφορά θέματα λογαριασμού και πληρωμών, ενώ το 17% αφορούσε θέματα σχετιζόμενα με τη σύμβαση μεταξύ καταναλωτή και εταιρίας. Το 10% των αιτημάτων σχετίζεται με την ποιότητα εξυπηρέτησης ενώ 8% αφορά τεχνικά προβλήματα. Το υπολειπόμενο 22% αφορά πλειάδα διαφόρων θεμάτων με μικρά ποσοστά έκαστο.

Μόνο το 30% των αιτημάτων έχει απαντηθεί και ολοκληρωθεί από την εταιρία εντός 2 εβδομάδων, ενώ το 25% έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 3-4 εβδομάδων και η πλειονότητα, το 45% των αιτημάτων απαντήθηκε ολοκληρωτικά σε διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών.

Το 58% των καταναλωτών έκαναν αποδεκτή την απάντηση που έλαβαν από τις εταιρίες, ενώ το 42% απέρριψε και στα τρία στάδια της διαδικασίας την απάντηση που έλαβε.

Η ΡΑΕ καλεί τους Καταναλωτές, εφεξής, να υποβάλουν τυχόν παράπονά τους για Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, αποκλειστικά μέσω της ΠλατφόρμαςMyRAEhttps://my.rae.gr/.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΡΑΕ εκσυγχρονίζει την επικοινωνία με τους καταναλωτές, καθώς η διεκπεραίωση των παραπόνων των καταναλωτών γίνεται πιο γρήγορη και ουσιαστική.

Έχει παρατηρηθεί μια αυξανόμενη τάση υποβολής παραπόνων στο info@rae.gr, στο οποίο έχουν συσσωρευτεί περίπου 1.400 παράπονα. Επειδή, η επεξεργασία των παραπόνων μέσω email δεν είναι αυτοματοποιημένη, με στόχο την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των Καταναλωτών καθώς και την ουσιαστική εποπτεία των παραπόνων, η Αρχή από σήμερα θα δέχεται Παράπονα αποκλειστικά στο https://my.rae.gr/, ενώ όσοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει Παράπονα μέσω του info@rae.gr, θα δέχονται/δεχθούνemail για χρήση της Πλατφόρμας MyRAE.