Πηγή Εικόνας: Briq properties

Αποθήκες τελευταίας τεχνολογίας στον Ασπρόπυργο εντάσσει στο χαρτοφυλάκιο της η Briq του ομίλου Quest, έχοντας ταυτόχρονα εξασφαλίσει πελάτη που είναι η εταιρεία Info Quest Technologies και θα αξιοποιηθεί για την αποθήκευση και τεχνολογικών προϊόντων. Τα έσοδα από τη νέα επένδυση της Briq Properties θα καταγραφούν μέσα στο 2022 με τη μητρική εταιρεία του Θεόδωρου Φέσσα να συνεισφέρει σε ποσοστό 35% στα έσοδα της  θυγατρικής εταιρείας.

Πρόκειται για μονάδα logistics κατηγορίας Ζ3, οι οποίες είναι περιζήτητες για την αγορά διότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές για την αποθήκευση χιλιάδων παλετών παρέχοντας   τη δυνατότητα της ρομποτικής αποθήκευσης διότι στο στάδιο της κατασκευής το δάπεδο είναι επίπεδο και προβλέπεται η χρήση ρομπότ όπως και το πλάτος της αποθήκης ανέρχεται σε 30 μέτρα.

Η αρχική επιφάνεια του γεωτεμαχίου ήταν 102.813,17 τ.μ και η πραγματοποιούμενη κάλυψη διαμορφώνεται στο  0,4% και ο συντελεστής δόμησης ανέρχεται στο 0,6%.
Σύμφωνα με στέλεχος της αγοράς πρόκειται για χαμηλά ποσοστά αξιοποίησης αλλά να σημειωθεί ο Ασπρόπυργος είναι εκτός σχεδίου ενώ στις εκτάσεις εντός σχεδίου τα ποσοστά κάλυψης και δόμησης αυξάνονται κατά 50%.

Πάντως, η αγορά πιέζει το ΥΠΕΝ να αλλάξει τους συντελεστές, καθώς οι χώροι logistics είναι ανερχόμενος κλάδος και η περιοχή της Αττική δεν διαθέτει οργανωμένες εγκαταστάσεις. Ουσιαστικά, η πρώτη οργανωμένη περιοχή logistics θα γίνει στο Θριάσιο από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και την Goldair.

Οι ΑΕΑΠ ψάχνουν ευκαιρίες

Οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι ΑΕΑΠ (Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα)  κυνηγούν ευκαιρίες σε περιοχές εκτός και εντός σχεδίου αναζητώντας το κόστος γης να εξοφλείται ταχύτατα από τη μίσθωση του ακινήτου με την ολοκλήρωση του έργου.
Η κα Άννα Αποστολίδου διευθύνουσα σύμβουλος της Briq Properties στο στάδιο της παρουσίασης της νέας επένδυσης σε ομάδα δημοσιογράφων  ανέφερε ότι η έκταση αποκτήθηκε στο lockdown του 2020 Η συνολική έκταση προήλθε  από 18 ξεχωριστές   ιδιοκτησίες  και η μέση αμοιβή ανά στρέμμα διαμορφώθηκε σε 64 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με το συνολικό κόστος αγοράς γης να διαμορφώνεται σε 6,4 εκατ. ευρώ.
Βέβαια οι πωλητές γης εκτός σχεδίου, ανεβάζουν τις απαιτήσεις τους αλλά δεν γνωρίζουν αν θα έχουν συμφωνία με αποτέλεσμα η αγορά γη να διαμορφώνεται σε υψηλότερες  τιμές.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Briq τόνισε ότι το 48% των εσόδων προέρχεται από τα  logistics ,το 30% από τα γραφεία το 18% από ξενοδοχεία και το υπόλοιπο 5% από άλλες  χρήσεις. Τόνισε ότι η διοίκηση μέχρι πρότινος, τα γραφεία αποτελούσαν το μεγαλύτερο  μέρος του χαρτοφυλακίου  ενώ σήμερα το κατέχει ο τομέας του logistics.Διευκρίνισε  ότι η διοίκηση έχει εισέλθει δυναμικά στο κυνήγι αναζήτησης ευκαιριών με σκοπό τη διεύρυνση της εσωτερικής αξίας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, ενώ δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει ποιος τομέας θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μία  τριετία.
Ωστόσο αναγνώρισε  ότι ο ανταγωνισμός έχει  ενταθεί  ανάμεσα στις ΑΕΑΠ και διατύπωσε την προσδοκία και οι υπόλοιπες  εταιρείες  να συμβάλουν στην προσέλκυση επενδυτή με τη διασπορά των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό και σε Funds.

Να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής σημειώνει άνοδο 28% από τις αρχές τους έτους  και η πρόσφατη άνοδο της μετοχής προεξοφλεί τα μελλοντικά έσοδα από τη μονάδα logistics του Ασπροπύργου. Στο περιθώριο της ξενάγησης  η κα Αποστολίδου διαβλέπει τη διανομή υψηλότερου  μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2022 σε σχέση με το 2021.

Η Ιστός Κατασκευαστική ΑΕ

Πρόκειται για μία  οικογενειακή επιχείρηση που ανέλαβε να κατασκευάσει το κέντρο logistics της Briq τηρώντας στο ακέραιο τις αρχικές προδιαγραφές όπως και το χρόνο  παράδοσης  αποδεικνύοντας στην πράξη ότι μπορεί να φέρει εις πέρας ένα απαιτητικό  και εξειδικευμένο έργο Πρόκειται  για μια εταιρεία με ετήσιο τζίρο στα επίπεδα των 10 εκατ. ευρώ.