Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πορεία του ελληνικού τουρισμού προς το 2030 προϋποθέτει τη μετάβαση από την αυθόρμητη στη στοχευμένη ανάπτυξη μέσα από ένα μεθοδικό, ουσιαστικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμους πόρους, στόχους και αναδυόμενες τάσεις, τονίζει το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, με αφορμή την εκπόνηση μελέτης με θέμα:«Ελληνικός Τουρισμός 2030|Σχέδια Δράσης» για την ανάπτυξη των τουριστικών προϊόντων της χώρας σε προορισμούς και clusters προορισμών από όλες τις περιφέρειες της χώρας.


Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία εταιρειών Deloitte-Remaco για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί σταδιακά και θα αποτελέσει βάση για την απολύτως αναγκαία δημόσια διαβούλευση. Μάλιστα, στοχεύει στην χρονική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, στην καλύτερη γεωγραφική κατανομή της τουριστικής ζήτησης και στην αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

Στη μελέτη προσδιορίζονται 5 άξονες για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού:

-Η βελτίωση και ανάπτυξη των δημοσίων -κυρίως- υποδομών

-Η αναβάθμιση, καινοτομία και προώθηση του τουριστικού προϊόντος

-Η ψηφιακή αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός του τουριστικού οικοσυστήματος

-Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, και

-Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Στη μελέτη γίνεται λόγος για τα megatrends, που αποτελούν το αντικείμενο της πρώτης βασικής ενότητας. Τα megatrends ήδη διαμορφώνουν τις εξελίξεις στο παγκόσμιο και -κατά συνέπεια- στον ελληνικό τουρισμό. Τέτοια megatrends είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αειφορία, ο υπερτουρισμός, η οικονομία διαμοιρασμού, οι κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, οι αναδυόμενοι προορισμοί, η ασφάλεια και η διαχείριση κρίσεων και η πανδημία Covid. Ταυτόχρονα, στη μελέτη αναφέρονται οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης και οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν ανταγωνιστικοί προορισμοί σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και τις προκλήσεις.

Ξεκινώντας με τη δημοσίευση των megatrends, έπονται η ανάλυση των προϊόντων και των βασικών διεθνών αγορών του ελληνικού τουρισμού, το συμπέρασμα της μελέτης που θα παρουσιαστεί στις 16/12 στο συνέδριο του ΣΕΤΕ με τίτλο «Greek Tourism: Coming Back, Planning Forward», και ακολουθούν το εθνικό σχέδιο δράσης, αλλά και τα τοπικά σχέδια δράσης σε 36 προορισμούς και clusters προορισμών.