Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανοδικά και καλύτερα από τα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου του 2019 διαμορφώθηκαν τα αντίστοιχα μεγέθη του 2021 για την Autohellas, με την εγχώρια αγορά να κλείνει άρον- άρον τις πληγές που προκάλεσε η πανδημία το 2020 όταν μάλιστα η φετινή  τουριστική περίοδος κινήθηκε αρκετά χαμηλότερα σε σχέση  με το ρεκόρ   επισκεπτών του 2019. Η διοίκηση της Autohellas, ανακοίνωσε ότι  το εννεάμηνο του 2021 παρουσιάζει αύξηση 34,8% σε επίπεδο ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 485,9εκ. ευρώ έναντι 360,6 εκατ. πέρυσι.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του εννεάμηνου διαμορφώθηκαν σε 69,6 εκατ. έναντι 31εκατ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 124,5% και τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 46,4εκατ  ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ με σημαντική αύξηση 251% σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

Να σημειωθεί  ότι στο εννεάμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών της ήταν στα 419 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους ήταν στα 40,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 37.6 εκ. στο εννεάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 7.9%.

Οι ενοικιάσεις  αυτοκινήτων από Έλληνες έφεραν τζιρο 155,9 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 23% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Ο τομέας του εξωτερικού  συνεισέφερε με 48,8 εκατ. ευρώ αυξημένος  κατά 27,1% Ωστόσο  ο βασικός  πυλώνας δραστηριότητας  της  Autohellas, είναι ο τομέας  Εμπορίας  Αυτοκινήτων και Υπηρεσιών  Ελλάδας καθώς  παρουσίασε κύκλο εργασιών 281 εκατ.  ευρώ αυξημένος κατά  43% σε σχέση με τα 195 εκατ.  ευρώ που είχε  σημειώσει  το εννεάμηνο  του 2020.

Η εμπορία αυτοκινήτων (χονδρική και λιανική) είχε επίσης εξαιρετική δυναμική τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του 2020 αλλά και του 2019, πάρα τα σημαντικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές στην παραγωγή, με πωλήσεις συνολικά 18.000 αυτοκινήτων από μόλις 10.100 το 2020 και με σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου. Ο κύκλος εργασιών της εμπορίας ανήλθε στα €281 εκ. στο εννεάμηνο σημειώνοντας αύξηση 44% από το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Οι τρεις  εισαγωγικές εταιρείες (χονδρικής) του Ομίλου (Hyundai, Kia, Seat) διευρύναν το αθροιστικό τους μερίδιο στην αγορά φτάνοντας το 15%, ενώ ταυτόχρονα έχουν σημαντικά υψηλότερη επίδοση σε μερίδιο στην αγορά ιδιωτών (δηλαδή εκτός εταιρικών στόλων). Παράλληλα, ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν και η πορεία της εταιρείας Autotechnica/ Βελμάρ στη Λιανική και τις υπηρεσίες είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων του Ομίλου, λειτουργούν πλέον με μηδενικό καθαρό δανεισμό.

Τέλος να σημειωθεί  ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας  ήταν  στα 150 εκατ.  ευρώ στα  τέλη Σεπτεμβρίου.