Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου που έπληξαν την Αττική αλλά και στο σχέδιο θωράκισης της Αττικής με έργα και καθοριστικές παρεμβάσεις στον αστικό και περιαστικό της χώρο ώστε να αποφευχθούν νέα πλημμυρικά φαινόμενα, επιδιώκει να διαδραματίσει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.


 

Επιστημονικά κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ έχουν προχωρήσει από την πρώτη στιγμή σε ενδελεχείς αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές σε Βαρυμπόμπη, Τατόι, Βίλια, Κρυονέρι και Μαραθώνα και έχουν ήδη παραδώσει τα υπομνήματά τους για όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον Ορεινό όγκο για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων αλλά και νέων καταστροφών.

 

«Αποτελεί καθήκον για την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών να συνδράμει με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην κοινή εθνική προσπάθεια αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών. Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και υλοποίησης δράσεων μείωσης του κινδύνου των καταστροφών, αλλά και σχεδιασμού κανόνων ενημέρωσης των πολιτών.

 

To 1945 η Αττική είχε «τσιμεντοποιηθεί» σε ένα ποσοστό της τάξης του 3%, το 2020 βρισκόμαστε στο 70%! Τα όμβρια λοιπόν που συγκεντρώνονται στους κεντρικούς αγωγούς και καταλήγουν στον Κηφισό είναι απείρως πολλαπλάσια. Οφείλουμε κεντρική Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο δράσης και στοχοθεσίας ως προς τη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας και της χρηματοδότησης έργων που θα ενισχύσουν τη θωράκιση και τη προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών» σχολιάζει στο Economix.gr ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, κ. Ανδρέας Τσώκος.

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΓΜΕ θα υλοποιήσει τις εξής δράσεις:

 

 

 

• Έλεγχος δομικών υλικών όσον αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα των δημόσιων έργων.

 

 

 

• Εκτέλεση φυσικών και χημικών δοκιμών και μετρήσεων υδατικών δειγμάτων, για τον προσδιορισμό των κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και των άλλων ειδικών παραμέτρων των πόσιμων, υπόγειων και επιφανειακών νερών, καθώς και τη μικροβιολογική ανάλυση του πόσιμου νερού (νερά δικτύων ύδρευσης).

 

 

 

• Εκτέλεση δοκιμών ελέγχων τοξικότητας στερεών αποβλήτων και λασπών.

 

 

 

 

 

• Υποστήριξη σε θέματα γεωλογικών κινδύνων, όπως κάθε είδους εδαφικών κινήσεων και παραμορφώσεων (βραχοπτώσεις, κατολισθήσεις, καθιζήσεις και εδαφικές υποχωρήσεις, δευτερογενή φαινόμενα λόγω σεισμών).

 

 

 

• Υποστήριξη σε θέματα πλημμυρικής επικινδυνότητας και δευτερογενών πιθανών καταστροφικών φαινομένων από γεωλογικά αίτια.

 

 

 

 

 

• Υποστήριξη σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έδαφος και τα ύδατα, προστασίας περιβάλλοντος, διάθεσης αποβλήτων και διασποράς ρύπων.