Πηγή Εικόνας: Pexels

Tα έργα ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων και των πολεοδομιών σε τροχιά προκήρυξης – υψηλό των ενδιαφέρον για την ανάληψή τους

Της Τέτης Ηγουμενίδη, tetiigoumenidi@gmail.com

Υψηλό εκτιμάται ότι θα είναι το ενδιαφέρον από τις εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) για τα έργα ψηφιοποίησης των υποθηκοφυλακείων και των πολεοδομιών που εισέρχονται σε τροχιά προκήρυξης.

Τα έργα «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο» και  «Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας» συνολικού προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης 535,9 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι από τα μεγαλύτερα που σχεδιάζονται όσον αφορά την ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα.

Η προετοιμασία της διακήρυξής τους, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προχωρήσει και εκτός απρόοπτου θα προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, προσελκύοντας λόγω του μεγέθους τους όλες τις μεγάλες εταιρείες και πολλές μικρότερες από το χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Το πρώτο υλοποιείται από την Ελληνικό Κτηματολόγιο και το δεύτερο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το παρόν αναμένεται να δώσουν, μεταξύ άλλων, ο ΟΤΕ ο οποίος διαθέτει πλέον μεγάλη εμπειρία από έργα ΤΠΕ καθώς δραστηριοποιείται συστηματικά όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης η Vodafone και η Wind, δύο εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματά τους σε αυτόν το τομέα με την προσδοκία να λάβουν σημαντικό μερίδιο.

Σημαντικοί «παίχτες» είναι επίσης η Unisystem του ομίλου Quest, η Byte, η Space κ.α., ουσιαστικά το σύνολο των εταιρειών πληροφορικής, καθώς τα έργα που σχεδιάζονται και έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση στον τομέα των ΤΠΕ έχουν προϋπολογισμό περί τα 6 δις. ευρώ.

Η υλοποίησή τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα και το αν θα κερδηθεί θα εξαρτηθεί κυρίως από την επιτάχυνση των διαδικασιών του δημοσίου. Τα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν περιθώριο υλοποίησης μέχρι τέλος του 2026 και όσα είναι στο ΕΣΠΑ πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2027 και πρακτικά μέχρι το 2030.

Ειδικά για την ψηφιοποίηση των αρχείων των 390 Υποθηκοφυλακείων (ή 600 εκατ. σελίδες, βάσει εκτιμήσεων) οι κοινοπραξίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας με στελέχη της αγοράς να σημειώνουν ότι κινητοποιούνται περί τις 30 με 40 εταιρείες (μικρές και μεγάλες). Οι μεγαλύτερες εταιρείες θα έχουν κατά βάση ρόλο project manager.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνεται το θέμα της διενέργειας του διαγωνισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου των Υποθηκοφυλακείων.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Συστήματος ∆ιαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος ∆ιαχείρισης εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται σε 238,3 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης σε 309,8 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της Συμφωνίας Πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα τα τρία 3 έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με έως 4 φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο ακόμη και στην περίπτωση ανάδειξης ενός μόνο φορέα.

Αναφορικά με το έργο Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας, το ΤΕΕ έχει καταθέσει προς έγκριση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το Τεχνικό Δελτίο ώστε να «κλειδώσει» η χρηματοδότηση και στη συνέχεια το Επιμελητήριο χρειάζεται ένα μήνα για να το προκηρύξει.

Στο έργο αυτό θα συμπεριληφθούν οι περισσότερες παλαιές πολεοδομίες της χώρας (νυν Υπηρεσίες Δόμησης, που ανέρχονται σε περίπου 180 σε όλη την Ελλάδα) αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται οι Υπηρεσίες Δόμησης του Δήμου Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, του Δήμου Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης, του πολεοδομικού ιστού των μητροπολιτικών Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Καλαμαριάς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ψηφιοποίηση των αρχείων των προαναφερόμενων Υπηρεσιών Δόμησης θα γίνει στο πλαίσιο του Έργου του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, καθώς αποτελούν πιλοτικές περιοχές για το άλλο  αυτό μεγάλο έργο.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται σε 150,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με τα δικαιώματα προαίρεσης σε 226,1 εκατ. ευρώ. Το έργο των πολεοδομιών θα ανατεθεί σε ένα φορέα.

 

ΥΓ: To economix.gr υποδέχεται με χαρά ένα νέο μέλος στην ομάδα του μικρού, ανεξάρτητου, γαλατικού χωριού της ενημέρωσης για την πραγματική οικονομία: την έμπειρη δημοσιογράφο, με πολλά «χιλιόμετρα» στο ρεπορτάζ, Τέτη Ηγουμενίδη. Αυτό είναι το πρώτο της κείμενο για την ιστοσελίδα μας. Θα μαθαίνετε από εδώ πολλά και ενδιαφέροντα για την πραγματική οικονομία!