Πηγή Εικόνας: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Arsena%C5%82_Heraklion_860.JPG

Το έργο της θωράκισης του προσήνεμου μόλου Λιμένα Ηρακλείου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε, υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού και του προέδρου του ΟΛΗ Γιάννη Βαρδαβά. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου, έχει προϋπολογισμό 1.406.110,00 ευρώ και φορέας υλοποίησής του θα είναι ο ΟΛΗ ΑΕ.

Η περιοχή βρίσκεται στα κεντρικά παράλια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης στη ρίζα του προσήνεμου μόλου του Λιμένα Ηρακλείου. Ο βασικός κορμός της θωράκισης θα είναι ύφαλος και θα αποτελείται από Τεχνητούς Ογκολίθους (ακρόποδες), ενώ θα ενισχυθεί η υφιστάμενη θωράκιση με Φυσικούς Ογκολίθους.

Τα έργα έχουν σχεδιαστεί με βάση το όριο των κρηπιδωμάτων των υφιστάμενων λιμενικών έργων που βρίσκονται στη ρίζα του προσήνεμου μόλου. Ο σχεδιασμός των έργων έγινε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής, δηλαδή τη λιγότερη δυνατή οπτική παρέμβαση στο τοπίο και τη μικρότερη δυνατή μεταβολή της βαθυμετρίας.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε, ότι, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης. «Για μια ακόμα φορά με την άριστη συνεργασία των φορέων, στο συγκεκριμένο έργο με τον Δήμο Ηρακλείου και τον ΟΛΗ, εντάξαμε το έργο αυτό στο ΕΣΠΑ. Μέσα από το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που είχε υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου, ο δήμαρχος κ. Λαμπρινός, ο πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Βαρδαβάς, αυτή η σημαντική παρέμβαση σε μια διετία πρέπει να ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε όμως και τη νέα προγραμματική περίοδο, ολοκληρώνεται ένας σημαντικός σχεδιασμός για έργα που θα ενταχθούν άνω των 80 εκατ. ευρώ σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαο. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση για τις δημοπρατήσεις των έργων που θα γίνουν μέσω των μελετών που θα υποβληθούν για υλοποίηση» ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός ανέφερε ότι ο Δήμος Ηρακλείου το 2016, μέσα από μια ευρεία δημόσια διαβούλευση εκπόνησε ένα πλήρες Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020. «Χάρη σε αυτό υλοποιούνται σημαντικά έργα, τόσο του Δήμου όσο και άλλων φορέων, όπως του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Ένα εκ των οποίων είναι και η θωράκιση του μόλου μπροστά στον Κούλε. Με τον ίδιο τρόπο, μεθοδική δουλειά δηλαδή, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους φορείς του Ηρακλείου προχωράμε για την υλοποίηση κι άλλων μεγάλων έργων που έχουν ως βασικό στόχο την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης» πρόσθεσε ο κ. Λαμπρινός.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΛΗ Γιάννη Βαρδαβά το έργο θεωρείται σημαντικό αφού αναμένεται να συμβάλει στην ολοκλήρωση των εργασιών προκειμένου να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το λιμάνι του Ηρακλείου και το Ενετικό Φρούριο, από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την μείωση της εισόδου του κυματισμού που είναι ένα φαινόμενο που για πολλά έτη δημιουργούσε πρόβλημα στον προσήνεμο μόλο και στον Κούλε. «Το έργο αυτό έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Κρήτης, αποτελεί δε συνέχεια του έργου της «Αποκατάστασης Ζημιών και Προστασίας των Ενετικών Τειχών από την Πλατεία των 18 Άγγλων έως το Λιμενικό Περίπτερο». Έργο το οποίο επίσης εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και μετά από απόφαση του ΟΛΗ και των Υπουργείων Ναυτιλίας και Πολιτισμού θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ηρακλείου. Η χρηματοδότηση και των δύο προαναφερόμενων έργων είναι 100% από Ευρωπαϊκά κονδύλια, στα πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας ΟΛΗ, Δήμου Ηρακλείου και Περιφέρειας Κρήτης» είπα ο κ. Βαρδαβάς.

Το αντικείμενο του έργου, εκτείνεται στην κατασκευή θωράκισης προσήνεμου μόλου που περιλαμβάνει: Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2500 – 4000 kg, Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, ‘Αρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους μέχρι 35 τόνων, Εισκόμιση, Αποκόμιση, Μετακινήσεις Πλωτού Εξοπλισμού. Επιπλέον περιλαμβάνεται το αρχαιολογικό έργο στο οποίο εντάσσονται αρχαιολογικές εργασίες, πρόσληψη δύο καταδυόμενων αρχαιολόγων, αρχαιολογική μελέτη και δημοσίευση αυτών.

Στην σημερινή υπογραφή ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 20214-2020 εκτός από τον περιφερειάρχη παρόντες ήταν επίσης ο ειδικός σύμβουλος του ΟΛΗ Μηνάς Σεϊμένης, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης Μαρία Κασωτάκη και το στέλεχος του ΟΛΗ Ελένη Τσαντηράκη.