Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για απόκρυψη κρίσιμων δεδομένων της αγοράς Ενέργειας κάνει λόγο η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) με σχετική επιστολή που έστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την τακτική προσφορών που ακολουθούν οι βασικοί παίκτες στην αγορά, η Αρχή σας (ΡΑΕ) θα πρέπει να διερευνήσει από ποιες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής καθορίστηκαν οι τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας (λιγνίτης, φ.α, Υ/Η και εισαγωγές).

 

Το αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ προς τη ΡΑΕ θεωρείται κρίσιμο για την αγορά, διότι μια έρευνα μπορεί να αποκαλύψει ποια κατηγορία παραγωγής ενέργειας, αλλά και ποιος βάζει τιμές που οδηγούν στα ύψη την χονδρεμπορική τιμή.

Η διεθνής συγκυρία, αλλά και οι υψηλοί ρύποι δικαιολογούν εν μέρει τη άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής, με την ΕΒΙΚΕΝ όμως να ζητάει να μάθει ποιος συντελεστής συμβάλει στην άνοδο της τιμής της Mwh. Το αίτημα της ΕΒΙΚΕΝ προς τη ΡΑΕ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο το οποίο περιλαμβάνει το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, όπως μας πληροφορούν, έχει αλλάξει κάποια δεδομένα σε ότι αφορά τα στοιχεία που δημοσιεύει καθημερινά για τα όσα συνέβησαν στην αγορά της ενέργειας και καθορίζουν την τιμή της Mwh της επόμενης ημέρας.

ΕΒΙΚΕΝ: Το ρίσκο της αγοράς πέφτει στις πλάτες των καταναλωτών

Περιγράφοντας την κατάσταση η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει ότι κυρίως οι καθετοποιημένοι προμηθευτές έχουν οδηγήσει «στην παγίωση της μεταφοράς στα τιμολόγια του 100% του ρίσκου των τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας και των χρεώσεων της αγοράς εξισορρόπησης στους πελάτες».

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μετά την αλλαγή πολιτικής στα τιμολόγια των καθετοποιημένων προμηθευτών, οι καταναλωτές, κύρια στη Μέση και Υψηλή Τάση, καλούνται να εξοφλούν λογαριασμούς με την τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας να φτάνει έως και 185 ευρώ/MWh.

Η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει ότι με επιστολές της από τις 21 Μαΐου και 14 Ιουλίου 2021 είχε έγκαιρα ζητήσει την αποφασιστική παρέμβαση της ΡΑΕ στην αγορά προμήθειας, χαρακτηρίζοντας από τότε «εναρμονισμένες πρακτικές».

Όπως υποστηρίζει η ΕΒΙΚΕΝ, οι καθετοποιημένοι προμηθευτές πετυχαίνουν εξαιρετική αντιστάθμιση κινδύνου συνδυάζοντας παραγωγή και προμήθεια καθώς «διαθέτουν μια ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει τις ποσότητες ενέργειας που προμηθεύουν στη λιανική, με διασφαλισμένη πλέον τη λειτουργία τους και επιπλέον σημαντικά έσοδα από τη συμμετοχή στην αγορά εξισορρόπησης».

«Είναι προφανές ότι εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί ανακύπτει αυτομάτως θέμα αδόκητων κερδών των παραγωγών», σημειώνει χαρακτηριστικά και καλεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να διερευνήσει ποιες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής καθόρισαν τις τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδροηλεκτρικά και εισαγωγές).

Οι προτάσεις της ΕΒΙΚΕΝ

Η Ελληνική Ένωση βιομηχανικών καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) επισημαίνει πως πρέπει να προχωρήσει η προθεσμιακή αγορά ενεργειακών προϊόντων με φυσική παράδοση, καθώς, η έλλειψη αυτής επιτείνει το έλλειμμα ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας.

Δεύτερον, οι προσφορές των καθετοποιημένων προμηθευτών προς τους πελάτες τους στην ΜΤ και ΥΤ, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, να συμπεριλαμβάνουν εναλλακτικά ρήτρα αναπροσαρμογής με δείκτη αναφοράς αφενός την τιμή TTF, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής του φυσικού αερίου, καυσίμου των κυρίαρχων μονάδων παραγωγής, που κατά κανόνα καθορίζουν την ΟΤΣ και αφετέρου την τιμή EUA, καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής των CO2.

Τρίτον, εκφράζει την συμφωνία της με την πρόταση της ΡΑΕ, όταν επιλεγεί τιμολόγιο με σταθερή τιμή σε συσχέτιση με την ΟΤΣ, να τίθεται όριο μεταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής κατά μέγιστο +/-30%.

Σημειώνεται πως ΡΑΕ έχει θέσει σε διαβούλευση τις προτάσεις της σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών. Η διαδικασία της διαβούλευσης βρίσκεται σε παράταση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.