Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ, 100% μητρική της Alpha Bank ανακοίνωσε πρόσφατα ότι συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση για την 15η Ιουνίου 2021, προκειμένου να εξετάσει την προσφορά μετοχών για την άντληση ποσού ύψους περίπου 800 εκατ.ευρώ. με καταβολή μετρητών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. 

Η ώρα της κρίσης για το αν οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τα σχέδια της διοίκησης πλησιάζει…

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την έκτακτη γενική συνέλευση, για να ορίσει το χρονοδιάγραμμα και να οριστικοποιήσει τους όρους της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της τιμής προσφοράς μέσω διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών. 

Νέα κεφάλαια: θα αξιοποιηθούν για τις αναπτυξιακές προοπτικές του τραπεζικού τομέα και την υποστηρίξη σχεδίου μετασχηματισμού

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα νέα κεφάλαια αναμένεται να επιτρέψουν στην Alpha Bank να αξιοποιήσει τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα και να υποστηρίξει τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού της. Η συναλλαγή προβλέπεται να υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, υφιστάμενοι μέτοχοι που θα μετέχουν στην προσφορά, θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, εξεδήλωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη σχεδιαζόμενη προσφορά μετοχών, έως του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του ήτοι 10,94%. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). 
 

Το σκεπτικό πίσω από την αύξηση κεφαλαίου

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής για την οικονομία της, έχοντας κατορθώσει να βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό της προφίλ, ανακτώντας την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών μέσα από τις εξαιρετικά επιτυχημένες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκδόσεις κρατικών ομολόγων και επιτυγχάνοντας σημαντική πρόοδο στην εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών από τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) μέσω του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής». 

Ως αποτέλεσμα, και εν αναμονή της εισροής των άνευ ιστορικού προηγουμένου κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «RRF», η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να επιτύχει, τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Οι ελληνικές τράπεζες, τονίζεται στην ανακοίνωση, που θα λειτουργήσουν ως αρωγοί αυτής της αναπτυξιακής δυναμικής αλλά και θα επωφεληθούν από τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσβλέπουν σε μία περίοδο ισχυρής ανάπτυξης αλλά και στην αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την ελληνική οικονομία. 

Στο σκεπτικό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναφέρεται επίσης:

  • Η ορθή αξιοποίηση των πόρων του RRF αναμένεται να επιφέρει πρόσθετη ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2 με 2 εκατοστιαίες μονάδες, μεσοσταθμικά, μέσα στα επόμενα έξι χρόνια. Η αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής από τους πόρους του RRF αναμένεται να καταστεί ο σημαντικότερος στόχος για το τραπεζικό σύστημα εν γένει και για την Alpha Bank ειδικότερα.
  • Η Alpha Bank προτείνει ένα τολμηρό και ισορροπημένο σχέδιο για την άντληση κεφαλαίων, που θα της επιτρέψει να αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την αναπτυξιακή δυναμική του RRF. “Η έγκαιρη εξασφάλιση των επενδυτικών κεφαλαίων που αναμένεται να διαθέσουμε τα επόμενα χρόνια, θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους κερδοφορίας μας συντομότερα, να αποκτήσουμε την απαιτούμενη ευελιξία για τη δέσμευση χρηματοδότησης σε έργα υψηλής αξίας, να είμαστε επιλεκτικοί ως προς το προφίλ κερδοφορίας τέτοιων έργων και ταυτόχρονα, να ανταποκρινόμαστε με άνεση σε όλες τις κεφαλαιακές εποπτικές απαιτήσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού μας σχεδίου. Επιπροσθέτως, η άντληση κεφαλαίων προσφέρει την αναγκαία ευελιξία στην Τράπεζα, ώστε να βελτιστοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο στη στρατηγική ανταμοιβής των μετόχων της, μέσα από την απόδοση μερισμάτων.”, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πριν από την παρούσα δημόσια ανακοίνωση, έλαβε χώρα διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς σε επιλεγμένη ομάδα υφιστάμενων βασικών μετόχων της Τράπεζας, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών καθώς και την υποστήριξή τους στο κεφαλαιακό πλάνο και το στρατηγικό όραμα της Alpha Bank. 
     

Βασίλης Ψάλτης: η Alpha Bank θα αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Η πρωτοφανής για τη γενιά μας ροή ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να ωφελήσει άμεσα την Ελλάδα, προσφέροντας σημαντική ώθηση στην οικονομία και επαναφέροντάς την σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης μετά από την πανδημία. Αναμένουμε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων τομέων, στην καθαρή ενέργεια, την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, τα ακίνητα, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η αύξηση κεφαλαίου ύψους Ευρώ 0,8 δισ. θα δώσει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αποτελέσει τον κορυφαίο τραπεζικό εταίρο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας. Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Project Galaxy και έχοντας διαθέσιμες περισσότερες ευκαιρίες αξιοποίησης των κεφαλαίων της, η Alpha Bank σχεδιάζει τη συναλλαγή αυτή από θέση ισχύος και με την υποστήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζών. Η προτεινόμενη δομή διασφαλίζει στους υφιστάμενους μετόχους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, την αναλογική και κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να κατοχυρώνεται πλήρως η αξία της επένδυσής τους. Επιπλέον, η δημόσια προσφορά μετοχών συνιστά ελκυστική ευκαιρία για νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές που επιδιώκουν να συμμετέχουν στην πορεία ανάκαμψης και προόδου της ελληνικής οικονομίας. Με εφόδια την ηγετική θέση της στην αγορά, το ισχυρό της δίκτυο και την απαράμιλλη εταιρική φήμη της, η Alpha Bank επιταχύνει τον βηματισμό της, για να υποστηρίξει τους Πελάτες της και να πρωταγωνιστήσει στην πορεία ανάπτυξης της οικονομίας μας
 

Βασικοί όροι και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

– Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 0,8 δισ.ευρώ, αναμένεται να λάβει χώρα μέσω της κατάρτισης βιβλίου προσφορών για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 15η Ιουνίου 2021 θα εξετάσει την προσφορά προνομιακής κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους και θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση της τιμής προσφοράς, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης βιβλίου προσφορών, και την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
– Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.
 

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο 2021 χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της Alpha Bank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της τράπεζας, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 1,1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2021. 
Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών. 
Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 84,3 εκατ. ευρώ, έναντι 83,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας. Τα Κύρια Λειτουργικά αποτελέσματα καταγράφουν σημαντική επίδοση. 
– To α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 236,6 εκατ., ευρώ αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας. 
– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 399,6 εκατ.ευρώ , κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. 
– Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 258,4 εκατ.,ευρώ λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 418,4 εκατ.ευρώ , ως αποτέλεσμα 160,1 εκατ.ευρώ εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών. 
– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 60,9 εκατ. ευρώ έναντι 429,7 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους 171 εκατ. ευρώ καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 
– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 137,5 εκατ. ευρώ έναντι 537,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων. 
Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021, ανήλθαν σε 390,6 εκατ.ευρώ , εκ των οποίων τα  317 εκατ. ευρώ σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»). 
Τα Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους ανήλθαν σε -282,2 εκατ. ευρώ έναντι -29,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.