Τo ένα αίτημα μετά το άλλο της Mohegan ικανοποιεί η κυβέρνηση για να φτάσει η ώρα να υπογραφεί η σύμβαση του Καζίνο του Ελληνικού.


Ένα από το βασικά αιτήματα ήταν να δημιουργηθεί αυτόνομο πολεοδομικό γραφείο που θα ασχολείται αποκλειστικά με την αδειοδότηση του project του Ελληνικού. Πράγματι, με την τροπολογία και  στο άρθρο 4  «γεννήθηκε» ειδικό πολεοδομικό γραφείο που αναλαμβάνει όλο το Γραφείο Ελληνικού και τις αρμοδιότητες για την αδειοδότηση από το ΥΠΟΙΚ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας!

Μαζί, περνά ρυθμίσεις που επιλύουν πρακτικά προβλήματα για την εκκίνηση και αδειοδότηση έργων μέσα στην έκταση, όπως η σύνδεση με το οδικό δίκτυο και τις εγκαταστάσεις-δίκτυα κοινής ωφέλειας, το θέμα του προσώπου των οικοπέδων μέχρι τη δημιουργία του εσωτερικού οδικού δικτύου της έκτασης και αρκετά άλλα ζητήματα.

Το σημείο κλειδί στην τροπολογία που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή είναι η μεταφορά του Γραφείου Ελληνικού στο ΥΠΕΝ για λόγους συντονισμού και συνεργασίας όλων των συναρμοδίων κατά την αδειοδότηση.

Εξίσου σημαντική είναι η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση για υπαγωγή του Γραφείου Ελληνικού ως ανεξάρτητη από το οργανόγραμμα υπηρεσία απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Οι αρμόδιοι θεωρούν ότι έχουν καλύψει όλες τις νομικές απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας  για να  έρθει η ώρα της υπογραφής  της σύμβασης.

Πάντως το τελικό ΟΚ  θα το δώσει  η ανάδοχος  εταιρεία για να υλοποιηθεί  το επόμενο βήμα που είναι η εμφάνιση της επιταγής των 150 εκατ  ευρώ.

 Η  Mohegan θα πει πότε είναι πλήρης  η συμφωνία .

Με την ολοκλήρωση των νομοθετικών παρεμβάσεων η Mohegan πρέπει να θέσει  στο νομικό της  μικροσκόπιο  για να διαπιστώσει ότι όλα έγιναν όπως επιθυμούσε και δεν έμειναν ασάφειες ή γκρίζες ζώνες που θα της δυσκολέψουν στη συνέχεια τη ..ζωή.

Η ανάδοχος εταιρεία θέλει  μια «καθαρή» σύμβαση με την οποία θα αναζητήσει  χρηματοδότηση από το εγχώριο ή το διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Οι τράπεζες πρέπει κ αυτές με τη σειρά τους να βάλουν στο δικό τους μικροσκόπιο τη σύμβαση για να νοιώσουν κι αυτές  με τη σειρά  τους ασφάλεια. Οι  ελληνικές τράπεζες θα εξετάσουν πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο project επένδυσης Καζίνο πριν ληφθει οποιαδήποτε απόφαση για χρηματοδότηση

Το Ελεγκτικό  Συνέδριο:

Το νομικό κλιμάκιο του Ελεγκτικού  Συνεδρίου για να ανάψει το «πράσινο φως» πρέπει ο φάκελος να περιλαμβάνει και την οικονομική προσφορά των 150 εκατ. ευρώ. Είναι μία εκ των πολλών προϋποθέσεων για να σημειώσει στο φάκελο ότι «Δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης».

Ο προσυμβατικός νομικός έλεγχος εξετάζει εάν όλα έγιναν με βάση την ελληνική νομοθεσία  και κυρίως να εκλείπουν από το φάκελο παρατηρήσεις, όπως νομικά πλημμελείς, που για  τον φορέα που ζητάει έλεγχο της σύμβασης είναι ημιτελής.

Ποιο είναι το date Line για το τίμημα των 150 εκατ. ευρώ.   

Η Κυβέρνηση δεν έχει χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του τιμήματος της άδειας των 150 εκατ. ευρώ όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού προέβλεπε ως ελάχιστο τίμημα τα 30 εκατ. ευρώ. Να  σημειωθεί  ότι η Mohegan ανανέωσε την εγγυητική επιστολή των 15 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020  και η λήξη της είναι τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Σύμφωνα  με πληροφορίες, η κυβέρνηση ή αρμόδιοι διστάζουν να βάλουν χρονοδιάγραμμα για το τίμημα  των 150 εκατ. ευρώ διότι τα οικονομικά  μεγέθη της Mohegan στις ΗΠΑ  ήταν απογοητευτικά  εξαιτίας  των παρενεργειών που προκάλεσε η πανδημία  σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να σημειωθεί  ότι η αρχική ομάδα  που είχε οραματιστεί  την επένδυση  του  καζίνο του Ελληνικού  έχει αποχωρήσει. Ο μέχρι πρότινος  CEO της Mohegan κ. Μάριο Κοντομέρκος και ο κ. Χρόνης  Γριβέας  έφυγαν από το σχήμα  για  το οποίο ήταν πλήγμα  για το project. Πάντως  η διοίκηση  της Lamda Development δεν φαίνεται  να ανησυχεί  για τις όποιες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη διαδικασία.  Πάντως  ο κ. Οδυσσέας  Αθανασίου  θα δώσει  στίγμα για την πορεία του έργου  στη τακτική  γενική συνέλευση  των μετόχων  στις 23 Ιουνίου. Θεωρείται σχεδόν  βέβαιο  όμως ότι  το Ελεγκτικό  Συνέδριο δεν  θα  έχει  εξετάσει  το φάκελο διότι η ανάδοχος εταιρεία δεν  φαίνεται ότι «καίγεται»  να ξεκινήσει  το έργο, όπως λένε κάποιοι που βρίσκονται  πολύ κοντά  στην υπόθεση.