Πηγή Εικόνας: wikipedia

ο κεφάλαιο εάν είναι νόμιμο ή όχι το εμπορικό κέντρο The Mall Athens έχει κλείσει από πέρυσι, οπότε το Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε με γνωμοδότησή του ότι είναι νόμιμο το προεδρικό διάταγμα του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) του πρώην “Ολυμπιακού χωριού”  στον Δήμο Αμαρουσίου, καθιστώντας έτσι νόμιμο το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας. Ωστόσο, υπάρχει μία εκκρεμότητα όσον αφορά το φόρο μεταβίβασης ύψους 16,3 εκατ. ευρώ που πρέπει να πληρώσει η εταιρία “L.O.V.”. Η θυγατρική δηλαδή, της Lamda στης οποίας την ιδιοκτησία βρίσκεται το mall. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η LOV είχε υποχρεωθεί κατά τη μεταβίβαση ακινήτου στο παρελθόν (το 2006) να καταβάλει, με επιφύλαξη, φόρο μεταβίβασης περίπου 13,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αρμόδια ΔΟΥ απέρριψε σιωπηρά την εν λόγω επιφύλαξη της εταιρίας (ως προς την πληρωμή του φόρου) και γι’αυτό η L.O.V. υπέβαλε προσφυγή (κατά της σιωπηρής απόρριψης της εν λόγω επιφύλαξης).

Το 2013 λοιπόν, η εν λόγω προσφυγή έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου, επιστρεφομένου κατ’ αυτόν τον τρόπο στην L.O.V. ποσού περίπου 9,5 εκατ. ευρώ. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης ασκήθηκαν αιτήσεις αναίρεσης και από τα δύο μέρη και η μεν αίτηση αναίρεσης της L.O.V. απορρίφθηκε, η δε αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου έγινε δεκτή.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο, το οποίο αρχικά ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, υποχρεώνοντας τα μέρη να προσκομίσουν στοιχεία για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Στη συνέχεια, κατόπιν επανασυζήτησης της υπόθεσης, εξέδωσε οριστική απόφαση με την οποία απέρριψε την προσφυγή, προσδιόρισε το ίδιο την φορολογητέα αξία του ακινήτου και υποχρέωσε την αρμόδια ΔΟΥ να διενεργήσει νέα εκκαθάριση του φόρου με βάση την αξία αυτή. Βάσει της απόφασης αυτής η L.O.V. κλήθηκε να καταβάλει φόρο μεταβίβασης περίπου 16,3 εκατ. ευρώ. Κατ’ αυτής έχει ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ, η οποία εκτιμάται από τους νομικούς συμβούλους της Lamda Development ότι θα έχει υψηλές πιθανότητες επιτυχίας. Οι ίδιες πηγές, υποστηρίζουν ότι ιδίως οι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν στον υπολογισμό του φόρου με βάση την αγοραία αξία, κατά το μέρος που αυτή υπερβαίνει την αντικειμενική αξία, εκτιμάται ότι έχουν ιδιαιτέρως υψηλές πιθανότητες επιτυχίας.

Το Προεδρικό Διάταγμα για το mall

Όσον αφορά το Mall Athens να σημειώσουμε ότι ναι μεν εκδόθηκε το από 24.02.2020 Προεδρικό Διάταγμα περί «Έγκρισης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) στην περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και καθορισμού χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, περιβαλλοντικής έγκρισης του ΕΧΣ, έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ) αυτού και επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών ρέματος» (ΦΕΚ Δ’ 91).

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτείται να υλοποιηθούν βάσει του Π.Δ., καθώς αυτό «προϋποθέτει τη λειτουργική συνδρομή των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών», σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρία στην οικονομική έκθεσή της.