Γιάννης Σμυρλής
Γιάννης Σμυρλής
Πηγή Εικόνας: Υπουργείο Εξωτερικών

Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Πολιτικής και Έρευνας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα, «Δίκτυο για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη», σε συνεργασία με την Προεδρία της Νέας Ζηλανδίας στην APEC, δημοσιεύει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού, εισάγοντας, ουσιαστικά, το σημαντικό περιφερειακό φόρουμ στο ελληνικό κοινό.

Το αφιέρωμα σκιαγραφεί το προφίλ κάθε κράτους-μέλους της APEC με βάση τους κυριότερους οικονομικούς δείκτες, φιλοξενώντας παράλληλα πρωτότυπα άρθρα των πρέσβεων, στην Αθήνα, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ν. Κορέας, του Μεξικού, της Ρωσίας και της Χιλής, καθώς επίσης και άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Σμυρλή, το οποίο και ακολουθεί:

«Η σχέση της Ελλάδας με την Οικονομική Συνεργασία Ασίας – Ειρηνικού»

Οι χώρες της οικονομικής συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), του σημαντικότατου διακυβερνητικού φόρουμ που δημιουργήθηκε το 1989 με έδρα την Σιγκαπούρη και απαρτίζεται από 21 χώρες – μέλη, συνιστούν αναμφίβολα οικονομικό και πολιτικό εταίρο αποφασιστικής σημασίας για την Ε.Ε. και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα. Η περιοχή – και ιδιαίτερα η ασιατική πλευρά της – αποτελεί τον ισχυρότερο πόλο οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως, με αρκετές, ωστόσο, διαφορές όσον αφορά το επίπεδο ευημερίας των χωρών της. Η Ασία, η Ευρώπη και η Ελλάδα υπόκεινται όλο και περισσότερο στις ίδιες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση. Η APEC εμπνεύσθηκε από την επιτυχία της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), σε ανταπόκριση της αυξανόμενης αλληλεξάρτησης των οικονομιών της Ασίας και του Ειρηνικού και του σχηματισμού οικονομικών περιφερειακών συνασπισμών σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η ζώνη APEC αποτελείται από σειρά ετερόκλητων χωρών, μεταξύ των οποίων αρκετές αποτελούν κορυφαίους εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας – και της Ευρώπης – όπως η Κίνα (όγκος διμερούς εμπορίου με Ελλάδα €4,95 δισ. το 2019), η Ν. Κορέα (€775,3 εκατ.), η Ιαπωνία (€360 εκ.), η Ρωσία (€4,29 δισ.), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς (με όγκους διμερούς εμπορίου με Ελλάδα €2,53 δισ. και €238,3 εκ., αντιστοίχως), καθώς και η Αυστραλία (€206,9 εκ.), αλλά και χώρες με τις οποίες οι συναλλαγές της Ελλάδας είναι αρκετά μικρότερες με σοβαρές, ωστόσο, προοπτικές αύξησης, όπως η Ινδονησία (€282,4 εκ.), το Βιετνάμ (διμερής όγκος €279 εκ.), η Ταϋλάνδη (€190,3 εκ.), η Ταϊβάν (€131,9 εκ.), η Μαλαισία (€112,1 εκ.), το Μεξικό (€213,6 εκ.) και η Χιλή (€65,5 εκ.).

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο μίας πολυδιάστατης οικονομικής διπλωματίας, αναπτύσσει ενεργά τις σχέσεις εκατέρωθεν του Ειρηνικού Ωκεανού. Αφ’ ενός εμβαθύνει τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, που αποτελούν πάντοτε σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς εταίρους μας, και αφ’ ετέρου καλλιεργεί με γοργό ρυθμό ουσιαστικές επαφές με τις χώρες APEC. Έχοντας υιοθετήσει σειρά μεταρρυθμίσεων, η χώρα μας έχει βελτιώσει ριζικά το επενδυτικό περιβάλλον και την εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός. Η χώρα μας διαθέτει ήδη ισχυρές επενδυτικές σχέσεις με αρκετές από τις χώρες APEC. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν οι πρώτοι πελάτες των ασιατικών ναυπηγείων μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν έκτοτε καλλιεργήσει εξαιρετικές σχέσεις με τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους των χωρών αυτών. Με αφετηρία αυτή την μακροχρόνια σχέση της παγκοσμίως πρωτοπόρου ελληνικής ναυτιλίας με τις χώρες APEC,  αναπτύσσουμε παράλληλα τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μας, όπως και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων όπως για παράδειγμα από την Ν. Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Αυστραλία.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις ασιατικές χώρες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή εξέλιξη ιδιαίτερα την τελευταία εικοσαετία. Η χρηματοοικονομική κρίση στη ΝΑ Ασία στο τέλος της δεκαετίας του 1990, όπως και η παγκόσμια κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα της περασμένης δεκαετίας, κατέστησαν πλήρως αντιληπτή σε όλες τις χώρες του πλανήτη την εξάρτησή τους από τις διεθνείς κεφαλαιουχικές και εμπορικές ροές. Το νέο στοιχείο των τελευταίων ετών είναι η ταχύτητα με την οποία τα γεγονότα σε ένα μέρος του κόσμου επηρεάζουν τις συνθήκες σε ένα άλλο, και η ένταση της οικονομικής, πολιτικής αλλά και κοινωνικής πλέον αλληλεξάρτησής μας.

Κινούμενη σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία ενισχύει συστηματικά περαιτέρω τις αμοιβαίες εμπορικές και επενδυτικές ροές της με την περιοχή APEC, επιδιώκοντας τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με μεγάλους αλλά και μικρότερους Ασιάτες εταίρου. Απαιτείται ισχυρότερη συνεργασία μέσω της ενίσχυσης του ανοικτού και βασισμένου σε κανόνες πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της από κοινού αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμια, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, καθώς και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης πόρων.

Η Ελλάδα καταβάλλει προσπάθειες, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τις διμερείς οικονομικές σχέσεις της στην περιοχή. Εστιάζουμε στην βελτίωση των όρων πρόσβασης στις αγορές και την εκατέρωθεν υλοποίηση επενδύσεων, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος για συναλλαγές και επενδύσεις, με μείωση των τεχνικών φραγμών, καθώς και βελτίωση της διαφάνειας και προβλεψιμότητας του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Η Ελλάδα επιδιώκει συστηματικά την καλλιέργεια επαφών μεταξύ Ελλήνων και Ασιατών επιχειρηματιών, ιδίως σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έμφαση στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι μεταφορές και η ενέργεια.

Αξιόλογες δυνατότητες προώθησης των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων και διακρατικών συνεργασιών με τις ασιατικές χώρες APEC εντοπίζονται επίσης στις θαλάσσιες μεταφορές, στον τομέα της ακτοπλοΐας, στον κλάδο των κατασκευών,  διαχείρισης υποδομών ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής καθώς και στην κατασκευή / διαχείριση λιμενικών εγκαταστάσεων, αλλά και στον τομέα τροφίμων, στον οποίο αρχίζουν να διανοίγονται ευνοϊκές προοπτικές για την εξαγωγή ποιοτικών ελληνικών διατροφικών προϊόντων.

Tέλος, το εν λόγω αφιέρωμα συνοδεύεται από βιντεοσκοπημένη δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου για την Οικονομική Διπλωματία, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, του Υφυπουργού Εμπορίου και Οικονομικών & επικεφαλής της Επιτροπής Προεδρίας της Νέας Ζηλανδίας στον APEC, κ.  Βαγγέλη Βιτάλη και της Προέδρου του ΔΙΚΤΥΟΥ,  κας Άννας Διαμαντοπούλου.

https://todiktio.eu/neo-afieroma-gia-oikonomiki-synergasia-asias-eirinikoy-apec/