Κηφισιά, οικόπεδα
Κηφισιά, οικόπεδα
Πηγή Εικόνας: Google Street View

Αυτά είναι τα «φιλέτα» για τα οποία αναζητά επενδυτές η Εκκλησία

Ποια οικόπεδα διαθέτει προς εκμετάλλευση σε όλη την Αττική

Επενδυτές για οικόπεδα στην Αττική Ριβιέρα και συγκεκριμένα σε ένα από τα πιο ακριβά προάστια αυτής, την Βουλιαγμένη, όπως και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως η Κηφισιά, οι Αχαρνές, το Μοσχάτο και τα Πατήσια, αναζητά η Εκκλησία της Ελλάδος.

Σε αυτή τη φάση η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών επιδιώκει να προσελκύσει ενδιαφέρον είτε για την αξιοποίηση είτε για την αγορά των ιδιοκτησιών της.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να εξασφαλίσουν πληροφορίες για κάποιο από τα ακίνητα για τα οποία, ενδεχομένως, ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταβάλουν το λεγόμενο τέλος αρχειονόμησης  που κυμαίνεται από τα 500 ευρώ έως και τα 2.500 ευρώ.

 Ας δούμε για ποια ακίνητα ψάχνει η Εκκλησία επενδυτές.

Στη Βουλιαγμένη, η Εκκλησία σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί οικόπεδα:

  • 1,3 στρεμ. στην οδό Παναγούλη 4 με συντελεστή δόμησης 0,4 που «χτίζει» 540 τ.μ.
  • 2,5 στρεμ. στις οδούς Παναγούλη και Ηρακλέους, με σ.δ. 0,4 και δόμηση 1.000 τ.μ.
  • 950 τ.μ. στην οδό Αργοναυτών, με σ.δ. 0,4 και δόμηση 380 τ.μ.
  • (δύο τον αριθμό) οικόπεδα 1,2 στρεμ. στην Λεωφ. Βουλιαγμένης με σ.δ. 0,2 που «χτίζουν» 250 τ.μ.

Επίσης, η Εκκλησία αναζητά επενδυτή και για τμήμα Οικοδομικού Τετραγώνου στις οδούς Αχιλλέως και Λυκούργου, εμβαδού 4,6 στρεμ. με σ.δ. 0,4.

Στην Κηφισιά, η Εκκλησία διαθέτει άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα:

  • 5,4 στρεμμάτων επί των οδών Φιλαδελφέως 72 και Μεθώνης 51. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με συντελεστή δόμησης 0,2 (~1.100 τ.μ.).
  • 1,3 στρεμμάτων επί των οδών Καραϊσκάκη 44 και Πευκών με συντελεστή δόμησης 0,4 και δυνατότητα δόμησης 536 τ.μ.
  • 1.9 στρεμ. επί των οδών Μαυρομιχάλη 35 και Απόλλωνος. Διαθέτει συντελεστή δόμησης 0,4, «χτίζοντας» 753 τ.μ.

Επίσης, η Εκκλησία αναζητά επενδυτές για οικόπεδα σε:

  • Αχαρνές, στην οδό Ξάνθου. Διαθέτει εμβαδόν 759 τ.μ. και σ.δ. 1.
  • Πατήσια, στις οδούς Ξανθουλίδου και Μαντούβαλου. Η έκταση έχει εμβαδόν 380,5 τ.μ. και συντελεστή δόμησης 3, δηλαδή «χτίζει» 1.141 τ.μ.  Εντός του οικοπέδου υπάρχει παλιό, σε κακή κατάσταση, διώροφο κενό κτίσμα συνολικής επιφανείας 234 τ.μ.
  • Μοσχάτο, επί των οδών Χειμάρας 26 και Καποδιστρίου. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 284 τ.μ. και διαθέτει σ.δ. 1,80 που αντιστοιχεί σε δόμηση 511,20 τ.μ. Είναι γωνιακό, βρίσκεται σε ήσυχο σημείο του Δήμου απέναντι από σχολεία και μικρού ύψους ιδιοκτησίες.

Ο νέος κανονισμός

Αρχές Φεβρουαρίου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών προχώρησε στην κατάρτιση του κανονισμού «περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τι προβλέπει το κείμενο που υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος;

Ότι τα ακίνητα εκμισθώνονται μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, διαδικασία από την οποία εξαιρούνται όταν:

– Τα ετήσια έσοδα δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

– Εκμισθώνονται προς άλλα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς και εκκλησιαστικά ιδρύματα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και επικουρούν το έργο εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, για την ικανοποίηση των στεγαστικών ή λειτουργικών αναγκών τους.

– Η μισθωτική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες.

– Η εκμίσθωση πραγματοποιείται για διάστημα μέχρι δύο ετών, έχοντας ως σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση της νομής ακινήτου.

– Ο επαναληπτικός διαγωνισμός, που προκηρύσσεται με μείωση κατά 10% της τιμής εκκίνησης, αποβεί άγονος ή ασύμφορος.

Κατά τον κανονισμό, είναι δυνατή η ενοικίαση για 99 χρόνια σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης μεγάλου μεγέθους ακινήτων, ενώ η σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί μία από τις μεθόδους υλοποίησης των παραχωρήσεων.

Για επαγγελματικές μισθώσεις προβλέπεται ότι ο μισθωτής δύναται να αποτελεί προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενοικιαστής με ποσοστό 35%.

Σε κάθε περίπτωση, προτού προχωρήσει η διαδικασία της εκμίσθωσης απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας και μισθωτικής αξίας, ενώ το ζητούμενο μίσθωμα δεν δύναται να υπολείπεται της προσδιοριζόμενης μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

Όσον αφορά την πώληση ακινήτων, πραγματοποιείται μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, εκτός εάν πραγματοποιείται προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εκπληρώνουν κοινωφελείς και θρησκευτικούς σκοπούς.

Ο κανονισμός προβλέπει και την αγορά ακινήτων, κατά βάση μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Εκκλησίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τον περασμένο χειμώνα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαβούλευση για το έργο της διοικητικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης εκκλησιαστικών ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας (ΔΕΑΠ) της Αρχιεπισκοπής.

Στόχος είναι η προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 2,34 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την πληρέστερη καταγραφή 11.300 ακινήτων από το σύνολο των 13.300 τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ΔΕΑΠ.

Απώτερος σκοπός της διαδικασίας βεβαίως είναι να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω ακινήτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να έχουν ακόμη και 100 διαφορετικούς ιδιοκτήτες.

Αυτή τη στιγμή, η βάση δεδομένων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών περιλαμβάνει 1,5 εκατ. (σαρωμένες) σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με συγκεκριμένες εγγραφές ακινήτων.