Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοίνωσε χθες την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης διεθνούς προσφοράς (η «Προσφορά») ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού 650 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026 (οι «Ομολογίες» ή «Ομολογίες Βιωσιμότητας»), με τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.


Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί την 18η Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και ο μοναδικός ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 6,1 εκατομμύρια πελάτες. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη και οι μετοχές της είναι υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 11 Μαρτίου 2021.

Το ομόλογο της MOTOR  OIL

Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Μαρτίου ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Motor Oil και κλείνει την Παρασκευή 19 του μήνα. Η διοίκηση διεκδικεί από 170 έως 200 εκατ. ευρώ. Η ελάχιστη συμμετοχή έχει οριστεί το ποσό των 1000 ευρώ για να μπορούν και οι μικροεπενδυτές να τοποθετηθούν στη έκδοση. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης από τα 200 εκ. ευρώ, τα 3,6 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στα  έξοδα της έκδοσης και σε περίπτωση πλήρους κάλυψης το καθαρό ποσό που θα μπει στα ταμεία των διυλιστηρίων της Κορίνθου θα ανέλθει στα 196,4 εκ. ευρώ. Μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις ΑΠΕ συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ.