Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συμβάσεις για έργα που αφορούν τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην περιοχή του Ψηλορείτη, συνολικού προϋπολογισμού 6.959.494 ευρώ, υπεγράφησαν από ιδιώτες επενδυτές.

Η δημόσια δαπάνη είναι 3.559.862 ευρώ και τα έργα που θα υλοποιηθούν αφορούν το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER που εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, με τους ιδιώτες επενδυτές να φτάνουν τους είκοσι οκτώ. Τα έργα έχουν σχέση με τους κύριους τομείς της τοπικής οικονομίας, όπως τυροκομεία, οινοποιεία, τυποποιητήρια ελαιόλαδου, ξενοδοχειακά καταλύματα, υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, χώροι εστίασης, βιοτεχνίες, εργαστήρια λαϊκής τέχνης κά, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, η υλοποίηση των έργων αυτών θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της ΟΤΔ που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς και η αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος.

Επισημαίνεται παράλληλα ότι: «Εκτός από τα παραπάνω έργα, έχουν αξιολογηθεί θετικά 10 ακόμα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ, για τα οποία ευελπιστούμε ότι σύντομα θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι ώστε να ενταχθούν και αυτά τα έργα στο τοπικό πρόγραμμα».

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΑΚΟΜΜ, υπήρξαν πρόσθετοι πόροι με την μορφή υπερδέσμευσης, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ άμεσα θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές των έργων που έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση μέρους ή του συνόλου του φυσικού τους αντικειμένου.