Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη διάκρισή της μέσα από το Catalyst project του TM Forum με τίτλο «AIOps Autonomous Service Assurance» ανακοίνωσε η Intracom.

Το βραβείο «Outstanding Contribution to TM Forum assets» αναγνωρίζει τη συνεισφορά βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (CSPs), συμβάλλοντας σημαντικά στο πρόγραμμα συνεργασίας AIOps του TM Forum.

Στόχος των συμμετεχόντων εταιριών, μέσα από αυτό το έργο, είναι να αναδείξουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει τη διασφάλιση υπηρεσίας (Service Assurance) στις λειτουργίες δικτύου των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για αυτόνομα δίκτυα.

Η Intracom Telecom συγκεκριμένα επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος των εικονικοποιημένων δικτυακών λειτουργιών (Virtualized Network Functions – VNFs) σε υπολογιστικά κέντρα ΝFV (Network Functions Virtualization), διατηρώντας παράλληλα τους στόχους επιπέδου υπηρεσίας (Service Level Objectives – SLOs), μέσω της πλατφόρμας NFV Resource Intelligence (NFV-RI).

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Catalyst program αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία και μια πρακτική επιβεβαίωση με απτά και μετρήσιμα επιχειρηματικά οφέλη για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, όπως τη βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, την ποιότητα υπηρεσίας, το βελτιστοποιημένο κόστος και τη μέγιστη επιχειρηματική απόδοση.