Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε επιπλέον επενδύσεις ύψους 1 δις ευρώ προχωρά ο Όμιλος Μυτιληναίου που θα του επιτρέπει να εισέλθει στην πράσινη εποχή της ενέργειας ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του σε ΑΠΕ και θέτει σε εφαρμογή σχέδια αποθήκευσης ενέργειας τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023.

Πρόκειται για τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου διευρύνοντας την παρουσία του σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και ανακοίνωσε τη συμφωνία απόκτησης χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκων πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της Egnatia Group.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (CorporatePPA) από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της EGNATIAGROUP, ισχύος 200MW, έναντι τιμής 33/Mwh ευρώ και για περίοδο 10+5 ετών.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στην διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track και θα έχουν υλοποιηθεί έως τα τέλη του 2023. .

Ακόμη η «Μυτιληναίος» θα αποκτήσει το σύνολο ου χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας με τη χρήση συσσωρευτών καθώς και 4 προσθέτων έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους φωτοβολταϊκους σταθμούς από την Egnatia Group.

Η Εταιρεία πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μία βασική παράμετρο για την επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση και στην βελτιστοποίηση λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ.

H «Μυτιληναίος αναπτύσσει έργα αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με υψηλές δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας όπως απαιτεί η νέα εποχή.

Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει πλέον:

Α.Π.Ε. στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί) 1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης ,300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή(RTB) και

100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση(FID) στο τέλος του 2021

Α.Π.Ε. στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα)

400MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2021

501MW ήδη έτοιμα για κατασκευή(RTB)

362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022

4.000 MW

Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης

Αποθήκευση Ενέργειας 25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)

200 MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης

Η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά το προφίλ και τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα στη νέα εποχή.

Λόγω ακριβώς του μεγέθους και της σημασίας του προγράμματος αυτού, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και εφαρμογή του.