Σήμερα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της Μονής Αγ. Θεοδώρων κατά του έργου του Δυτικού Διαδρόμου, το οποίο υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στην Πελοπόννησο.

Λόγω ωστόσο των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει τεθεί ως προϋπόθεση για να συζητηθεί η υπόθεση αποτελεί η συναίνεση των δύο πλευρών να μην εξεταστούν μάρτυρες, καθώς έχει εκδοθεί και σχετική ΚΥΑ για η τη λειτουργία των Δικαστηρίων.

Ο Δυτικός Διάδρομος αφορά τη νέα γραμμή μεταφοράς 400 kV μεταξύ Μεγαλόπολης και Πάτρας, η οποία είναι ολοκληρωμένη κατά 98%. Ωστόσο, το υπόλοιπο 2% έχει «παγώσει» εδώ και έναν περίπου χρόνο, καθώς η Μονή εναντιώνεται στην εγκατάσταση των δύο τελευταίων πυλώνων (από τους 310 συνολικά της γραμμής μεταφοράς), οι οποίοι διέρχονται σε απόσταση 500 μέτρων από το γυναικείο μοναστήρι.

Η τοποθέτηση των πυλώνων, όπως και το σύνολο της όδευσης της γραμμής μεταφοράς, έχει αδειοδοτηθεί από το ΥΠΕΝ από το 2014 χωρίς να εκφραστούν αντιρρήσεις κατά τη δημόσια διαβούλευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Να σημειωθεί είναι απαγορευτική οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή εγκατάστασής τω δύο πυλών καθώς αυτό θα σήμαινε τουλάχιστον δύο ακόμη έτη καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει κρίσιμο ρόλο για την ενεργειακή ασφάλεια της Πελοποννήσου, αλλά και την κάλυψη της ζήτησης σε ρεύμα σε όλο το διασυνδεδεμένο σύστημα.

Αν και τον περασμένο Νοέμβριο διαφαινόταν πως είχαν καμφθεί οι αντιρρήσεις της Μονής, αιφνιδιαστικά λίγες ημέρες αργότερα οι μοναχές κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα κατά του έργου, επικαλούμενες μεταξύ άλλων οπτική όχληση. Έως την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, το Πρωτοδικείο έχει εκδώσει προσωρινή διαταγή παύσης των εργασιών, παρατείνοντας την αδράνεια.

Ο Δυτικός Διάδρομος έχει προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ, με σκοπό να αναβαθμίσει το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο. Με την εκκίνησή του, θα δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας της πρόσφατης μονάδας φυσικού α ερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη 5» στη μέγιστη ισχύ της. Όπως είναι φυσικό, το «πλαφόν» λειτουργίας της μονάδας της ΔΕΗ περιορίζει το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο θερμοηλεκτρικών εργοστασίων για την κάλυψη των αναγκών σε ρεύμα, ενώ έχει αρνητικές συνέπειες και στο χονδρεμπορικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της γραμμής μεταφοράς, θα δημιουργηθεί ηλεκτρικός «χώρος» για την ένταξη άνω των 600 MW νέων έργων ΑΠΕ στο σύστημα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος