Ολομέλεια της Βουλής
Ολομέλεια της Βουλής
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες τηλεδιασκέψεις μεταξύ της Ομαδας Ανοιχτής Διακυβέρνησης της ΕΕΛΛΑΚ με εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.

Στις τηλεδιασκέψεις τέθηκαν θέματα σχετικά με την Ανοιχτότητα στα κόμματα, την ενίσχυση της Διαφάνειας με Ανοιχτά Δεδομένα και Ανοιχτές Τεχνολογίες, την εισαγωγή και ενσωμάτωση των Ανοιχτών Τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης αλλά και το ζήτημα της ελεύθερης διάθεσης του κώδικα του λογισμικού που αναπτύσσεται για το δημόσιο τομέα ( publiccode.eu/el).

Η πρώτη τηλεδιάσκεψη με τη Νέα Δημοκρατία κατέληξε στους άξονες της ανοιχτής συμμετοχής ενώ επιπρόσθετα, συζητήθηκε η σημασία της ενίσχυσης των Ανοιχτών Δεδομένων και τρόποι αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων ( fake news ) και της παραπληροφόρησης.

Κατά την τηλεδιάσκεψη της ομάδας με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ συζητήθηκαν θέματα όπως η ανοιχτή συμμετοχή στις διαδικασίες του κόμματος αλλά και προτάσεις πολιτικής για την ανοιχτότητα σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Τέλος, κατά την τηλεδιάσκεψη με το ΚΙΝ.ΑΛ συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Διαύγειας και των μηχανισμών λογοδοσίας και διαφάνειας, η σημασία της υιοθέτησης Ανοιχτού λογισμικού από το Δημόσιο και η σημασία δημοσίευσης πραγματικά ανοιχτών δεδομένων από όλους τους φορείς του Δημοσίου. Επίσης, από τα κεντρικά θέματα της συζήτησης, ήταν η υλοποίηση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (ΕΥΓΕΠ) βάσει της κοινοτικής οδηγίας INSPIRE και η δημιουργία της κεντρικής πύλης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του παραπάνω διαλόγου, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), απέστειλε επιστολή σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών(ΕΝΑ), στο Ινστιτούτο “Νίκος Πουλαντζάς” και στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής”. Τα Ινστιτούτα ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα της ΕΕΛΛΑΚ και πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις με το κάθε Ινστιτούτο, όπου συζητήθηκαν και εξετάστηκαν τρόποι κοινών δράσεων και παρεμβάσεων όσον αφορά την ενίσχυση της Ανοιχτής Διακυβέρνησης, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της Διαφάνειας και της Δημοκρατίας. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ) θα συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο την υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων σχετικά με την ανοιχτότητα, ενώ η ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (opengov.ellak.gr) θα επεξεργαστεί προτάσεις που θα μπορούν να βοηθήσουν επιχειρησιακά και τεχνικά στον σχεδιασμό δράσεων προώθησης της ανοιχτότητας.

Σημειώνεται πως οι προτάσεις πολιτικής της ΕΕΛΛΑΚ για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση είναι διαθέσιμες στο go.eellak.gr/opengov ενώ γενικότερες προτάσεις πολιτικής των ομάδων εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ υπάρχουν διαθέσιμες στο go.eellak.gr/protaseis.

 

Σχετικά με τον ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).