Δασικοί Χάρτες - Αττική - άποψη χάρτη με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες από το πληροφοριακό σύστημα - Ελληνικό Κτηματολόγιο - Οκτώβριος 2020
Δασικοί Χάρτες - Αττική - άποψη χάρτη με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες από το πληροφοριακό σύστημα - Ελληνικό Κτηματολόγιο - Οκτώβριος 2020
Πηγή Εικόνας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Νίκος Ταγαράς και αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, παρατάθηκε για 2 μήνες, μέχρι τις 30.11.2020 το χρονικό διάστημα για την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών της χώρας από τις Δασικές Υπηρεσίες. Το χρονικό αυτό διάστημα κρίθηκε απαραίτητο από το ΥΠΕΝ προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι αιτήσεις που μέχρι πριν λίγες ημέρες κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/20 (Α΄92).

Έτσι, οι πολίτες μέχρι 30 Νοεμβρίου που θα αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες θα γνωρίζουν επιτέλους επίσημα, μετά από δεκαετίες ταλαιπωρίας, αν το ακίνητό τους αυτόματα πλέον βρίσκεται εκτός διατάξεων δασικής νομοθεσίας.

Ο κ. Ταγαράς, με την πρώτη απόφαση που υπέγραψε αναλαμβάνοντας καθήκοντα μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 20 Αυγούστου, είχε δώσει παράταση 25 ημερών στην προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς.

Ήταν, όπως λένε αρμόδιες πηγές ένα απολύτως εύλογο κοινωνικό αίτημα, δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας η πανδημία του κορωνοϊού, που ζητούσαν πολλοί και το ΥΠΕΝ ανταποκρίθηκε, διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, επιτέλους το κράτος λειτουργεί ορθολογικά και με τη διαδικασία αυτή καταγράφονται, τόσο αυτεπάγγελτα όσο και με στοιχεία των πολιτών, όλες οι πράξεις της διοίκησης με τις οποίες εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975.

Ο Υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης είχε δηλώσει χαρακτηριστικά «βάζουμε τέρμα στον παραλογισμό και στην ταλαιπωρία των πολιτών από τους δασικούς χάρτες». Σημειώνουμε ότι όλα τα θέματα των δασικών χαρτών τα «τρέχει» με σφικτό χρονοδιάγραμμα, μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς, που είχε χειριστεί το θέμα και την περίοδο 2014-2015 και παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι γνωρίζει καλά τα προβλήματα τόσο λόγω επαγγέλματος (είναι μηχανικός) όσο και προέλευσης (από την Κορινθία που έχει πολλές δασικές εκτάσεις).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του πρόσφατα ψηφισθέντος περιβαλλοντικού νόμου που έφερε στη Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν στην αναμόρφωση των δασικών χαρτών οι νόμιμα εκδοθείσες διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν πριν το έτος 1975 και απέδωσαν σε άλλη χρήση τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Δηλαδή καταγράφονται και ενσωματώνονται πλέον υποχρεωτικά στους νέους δασικούς χάρτες οι πράξεις της διοίκησης (διοικητικές πράξεις) που προέβλεπαν άλλη χρήση προ του 1975. Οι πράξεις αυτές γίνονται βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο των δασικών χαρτών για τη σωστή απεικόνιση του χαρακτήρα των εκτάσεων.

Έτσι, αποτυπώνονται και οριοθετούνται για πρώτη φορά οι εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975, με νόμιμες πράξεις της διοίκησης και διατηρούν σήμερα τη χρήση που τους αποδόθηκε, με αποτέλεσμα να μη θεωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Αυτές οι διοικητικές πράξεις, που υποχρεωτικά θα γίνουν δεκτές από τη Δασική Υπηρεσία στην αναμόρφωση κάθε δασικού χάρτη (είτε είναι υπό ανάρτηση είναι έχει αναρτηθεί κλπ) είναι:

 • Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας.
 • Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, δια των οποίων δόθηκαν άδειες για κατάτμηση – αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
 • Αποφάσεις Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
 • Άδειες Υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών, σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
 • Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
 • Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημάτων, δυνάμει ειδικών νόμων.
 • Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταλαμβάνονται από νόμιμες πράξεις της Διοίκησης.
 • Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν.
 • Επίσης,πράξεις της Διοίκησης (αποφάσεις Νομάρχη, Προεδρικά Διατάγματα) καθορισμού ορίων οικισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181). Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο ή είναι περιοχές βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), ως προς τα ακίνητα επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί επιχειρήσεις, κατόπιν ισχυουσών αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν σε δάσος ή δασική έκταση.

Στον ίδιο νόμο προβλέπεται επίσης ότι το ίδιο το ΥΠΕΝ, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος συγκεντρώνει κάθε ψηφιακό αρχείο γεωχωρικών δεδομένων που απεικονίζουν τέτοιες περιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι, για τη συλλογή των σχετικών διοικητικών πράξεων το ΥΠΕΝ συγκεντρωνει από Υπουργεία και λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., δια του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) και άλλα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα απεικόνισης διοικητικών πράξεων που οφείλονται να απεικονίζονται στους νέους δασικούς χάρτες.

Η ιεράρχηση των εν λόγω ψηφιακών δεδομένων καθορίζεται ως εξής:

 1. Στοιχεία από ψηφιακά αρχεία φορέων που εξέδωσαν τις πράξεις.
 2. Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.
 3. Θέση επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων «Ελληνικού Κτηματολογίου».
 4. Στοιχεία «Ελληνικού Κτηματολογίου».
 5. Στοιχεία που προσκομίζονται από πολίτες.
 6. Μητρώα που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις.

Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κύρωσης κι αν βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν τις προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου (συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων), αφού αναμορφωθούν και διορθωθούν, θα αναρτηθούν εκ νέου στο σύνολο τους.

Όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά μέσα στο επόμενο δίμηνο, με την απόφαση που υπεγράφη από το ΥΠΕΝ.