Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας εντάσεων για τις αιτήσεις που αφορούν τα προγράμματα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και της αποζημίωσης ειδικού σκοπού έθεσε σε λειτουργία την Παρασκευή η ΑΑΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους για:

• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2
• Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1
• Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα παραλαβής της ενημέρωσης.

Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις επιχειρήσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης.