Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ράλι ανόδου έκαναν τόσο η μετοχή του Ομίλου Ελλακτωρ όσο και  η τιμή του ομολόγου, σημειώνοντας ποσοστιαία κέρδη 30% στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον προήλθε από μία ανακοίνωση από τον Ολλανδικό Fund Reggeborgh Invest B.V. και κάτοχο μετοχών της Ελλακτωρ με ποσοστό 4,9693%. Ανακοίνωσε ότι απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ελλάκτωρ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457%

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχο ποσοστό μετοχών κατέχει ο μέτοχος Λεωνίδας Μπόμπολας, χωρίς όμως να αναφέρεται με ποιον μέτοχο οι Ολλανδοί ήρθαν σε συμφωνία. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης θα είναι σε ισχύ για 180 ημέρες και ως πρώτη ημέρα υλοποίησης της συμφωνίας ορίζεται η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Μετά την άσκηση δικαιώματος ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου θα ανέλθει στο 17,5150%, ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Ελλάκτωρ ΑΕ.

Η παρουσία ενός έν δυνάμει αγοραστή της μετοχής την έθεσε σε τροχιά …απογείωσης.

Η τιμή της μετοχής έκλεισε στο ανώτατο όριο ανόδου που μπορεί να σημειώσει μία μετοχή σε μία χρηματιστηριακή συνεδρίαση.

Η τιμή της μετοχής ενισχύθηκε κατά 29,92% στο 1,3720 ευρώ.

Έντονη ανοδική κίνηση κατέγραψε και το ομόλογο του Ελλακτωρ, καθώς ενισχύθηκε 6%, που για τους ειδικούς θεωρείται πολύ μεγάλη κίνηση στην αγορά των ομολόγων. Η τιμή του ανήλθε στις 87 μονάδες από 82 που ήταν πριν την ανακοίνωση, ενώ η τιμή αναφοράς του ομολόγου είναι οι 100 μονάδες βάσης.

Η ανακοίνωση μπορεί να κινητοποίησε το αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το περιβάλλον του δικαιώματος προαίρεσης, καθώς δεν δημοσιοποιήθηκε η τιμή αγορά,ς ενώ η ανακοίνωση την προσδιορίζει ως πιθανή μελλοντική άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option), δηλαδή δεν έχει οριστικοποιηθεί η συναλλαγή

Στην χρηματιστηριακή αγορά τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και τα πονταρίσματα σε ποια  τιμή θα γίνει η πολυπόθητη συναλλαγή μόλις ξεκίνησαν, έλεγαν χρηματιστές.

Στο υποτιθέμενο σενάριο να ολοκληρωθεί η συμφωνία και το deal γίνει, για παράδειγμα, στα 3 ευρώ ανά μετοχή, η τιμή της θα σημειώσει άνοδο 118%. Τα ερώτημα που θέτει η επενδυτική κοινότητα και πρέπει να απαντηθεί με τον πιο επίσημο τρόπο είναι η τιμή της αγοράς για το Ολλανδικό Fund, διότι σε άλλη περίπτωση θα συντελεστεί ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι στη μετοχή το οποίο αναμφίβολα θα έχει και χαμένους ή …καμένους.

Ακολουθεί  η επίσημη  ανακοίνωση  της  εταιρείας:

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).

Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150%  (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Σημειώνεται πως η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007 και δεν ελέγχει καμιά άλλη οντότητα που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής στην εκδότρια ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.