Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση του ομίλου Μυτιληναίου με την Imerys Βωξίτες και την Imerys Greece S.A., καθώς τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε μία κοινά αποδεκτή λύση από τις δύο πλευρές, με αποτέλεσμα σήμερα η υπόθεση να φτάνει στην ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ως ημερομηνία συζήτησης ορίστηκε η Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.

Οι απαιτήσεις του Ομίλου Μυτιληναίου διατυπώθηκαν αρχικά το 2016 στην εταιρεία ΕΛΜΙΝ Βωξίτες, που ήταν και ο βασικός προμηθευτής του ομίλου Μυτιληναίου σε βωξίτη, ως πρώτη ύλη. Η ΕΛΜΙΝ, με τη λήξη της δεκαετής σύμβασης το 2016, δεν προχώρησε σε ανανέωση της σύμβασης με τον Όμιλο Μυτιληναίου, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η συνεργασία, καθώς ο προμηθευτής προχώρησε σε αλλαγή των όρων της συμφωνίας που δεν αποδέχθηκε η άλλη πλευρά.  

Τον Ιούλιο του 2017, ο γαλλικός όμιλος Imerys Group προχωρά στην εξαγορά της Kerneos, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα συνθετικών υλικών με βάση την αλουμίνα, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό της την ΕΛΜΙΝ Βωξίτες.

Η εξαγορά των εταιρειών από τον όμιλο Imerys είχε ως αποτέλεσμα να κληρονομήσει και τη διένεξη με τον όμιλο Μυτιληναίο, ο οποίος, παρότι δέχθηκε προτάσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος, δεν βρέθηκε μια ικανοποιητική λύση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να φτάσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.    

Από την πλευρά της, η Ανεξάρτητη Αρχή και θεματοφύλακας της νομοθεσίας περί λειτουργίας του ανταγωνισμού, στο τέλος της έρευνας θα βγάλει σχετική απόφαση, προσδιορίζοντας αν παραβιάστηκε το άρθρο του ν. 3959/2011 και το 102ΣΛΕΕ στην αγορά παραγωγής και προμήθειας βωξίτη.

Στην περίπτωση που η απόφαση είναι θετική για τον όμιλο Μυτιληναίου, θα ενισχυθεί η θέση του έναντι της Imerys Greece S.A. Ωστόσο, μία θετική απόφαση δεν προδικάζει και την οικονομική αποζημίωση του ομίλου, καθώς θα απαιτηθεί νέος γύρος νομικών προσφυγών στη Δικαιοσύνη, αφού η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες.