Τεχνολογία - ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς - 5G
Τεχνολογία - ασύρματα δίκτυα πέμπτης γενιάς - 5G
Πηγή Εικόνας: Jürgen Diermaier/Pixabay, U.S. Air Force / David Perry, Fabian Horst / wikimedia

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την μητέρα των μαχών στο 5G που θα σηματοδοτήσει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων για την κατασκευή δικτύων πέμπτης γενιάς.

Η ΕΕΤΤ έδωσε στη δημοσιότητα, για διαβούλευση, το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού για την χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 Ghz. Το τεύχος προκήρυξης θα οριστικοποιηθεί αφότου καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους τα ενδιαφερόμενη μέρη και η τελική του μορφή θα δημοσιευτεί στις 2 Σεπτεμβρίου. Τελικός σταθμός για τους ενδιαφερόμενους είναι η 1η Οκτωβρίου οπότε οι υποψήφιοι θα καταθέσουν φακέλους αιτήσεων συμμετοχής. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στο νομοσχέδιό τους που ψηφίσθηκε στη Βουλή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα επιλύθηκαν και ορισμένα τελευταία ζητήματα διαχείρισης του φάσματος για να προωθηθεί ο διαγωνισμός.

Τα τιμήματα εκκίνησης

Για τις διαφορετικές περιοχές των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων προβλέπεται-ευλόγως- διαφορετικό τίμημα εκκίνησης. Το υψηλότερο αφορά τα “φιλέτα”, τις ζώνες 703-733 MHz και 758-788 Mhz που θεωρούνται οι καλύτερες για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 5G. Συνολικά δημοπρατούνται έξι τμήματα της ζώνης των 700 Mhz με τιμή εκκίνησης καθεμία περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Πώς θα καταβληθούν τα χρήματα; Σύμφωνα με το τεύχος προκήρυξης, δίνονται δύο επιλογές. Είτε το 100% του εκπλειστηριάσματος καταβάλλεται τοις μετρητοίς εντός 10 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται υπερθεματιστές. Είτε το 30% του εκπλειστηριάσματος καταβάλλεται τοις μετρητοίς 10 ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται Υπερθεματιστές. Το υπολειπόμενο 70% του εκπλειστηριάσματος καταβάλλεται σε 9 ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 10η Ιανουαρίου 2024.

Να σημειώσουμε ότι το εγχείρημα συνδέεται και με το ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών “Φαιστός” που σχεδιάζει να δημιουργήσει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το fund αυτό θα “τροφοδοτείται” από το 25% των κεφάλαια που θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δημοσίου από τις συχνότητες για το 5G, αλλά και από ιδιωτική χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι αντικείμενο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ο οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G (ή σχετικές με αυτές) αυτών στην Ελλάδα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους: μεταφορές/εφοδιαστική (logistics), μεταποίησηβιομηχανία, αγαθά και δίκτυα κοινής ωφέλειας, υγεία, τουρισμός, πληροφόρηση και μέσα ενημέρωσης.