Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ως μία αξιόπιστη εναλλακτική στο ορυκτό καύσιμο φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται στη γηραιά ήπειρο το LNG. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Gas Infrastructure Europe που δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουλίου, οι υπηρεσίες LNG κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη.

Τα δεδομένα της έκθεσης επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να αναλύσουν την εξέλιξη στη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά, την ποικιλία και τις τεχνολογικές επιλογές στη χρήση του LNG καθώς και το διαρκώς επεκτεινόμενο πλαίσιο εκμετάλλευσής του. Σε γενικές γραμμές, η έκθεση επιβεβαιώνει πως οι μεγάλοι τερματικοί σταθμοί LNG στην Ευρώπη δύνανται να καλύψουν όλες τις ανάγκες –μικρής και μεγάλης έκτασης, ενώ οι υπηρεσίες τους παρουσιάζουν μία τάση διαρκούς διεύρυνσης, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά το small scale LNG.

Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το LNG αποτελεί την αξιόπιστη εναλλακτική για την αντικατάσταση του πετρελαίου εξωτερικής καύσης για τις εμπορευματικές μεταφορές και τη ναυτιλία καθώς και για την προμήθεια βιομηχανικών περιοχών και κοινοτήτων που βρίσκονται εκτός δικτύου.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το LNG έχει πολύ πιο μικρό αποτύπωμα άνθρακα με την αλλαγή σε LNG να δημιουργεί οφέλη στην ποιότητα του αέρα. Η έκθεση σημειώνει ακόμη πως αυτό εγγυάται έως 25% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, έως 90% λιγότερο οξείδιο του αζώτου και ελάχιστη ποσότητα θείου και σωματιδίων.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εφαρμογή των μέτρων, σύμφωνα πάντα με την έκθεση του GIE, αφορούν τομείς όπως οι βαριές μεταφορές. Οι επενδύσεις, ωστόσο, σ’ αυτό το πλαίσιο αποτελούν μία πρώτη ενέργεια για την απανθρακοποίηση κλάδων της βιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία του small scale LNG, η GIE εντάσσει δύο κατηγορίες: τον εφοδιασμό φορτηγών και τον εφοδιασμό μικρών πλοίων. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση επισημαίνει ότι έχουν αυξηθεί κατά περίπου 12% κατ’ έτος για την τελευταία τριετία φτάνοντας περί τις 70.000 συναλλαγές για το 2019 ενώ, στη δεύτερη περίπτωση, τονίζει πως η υπηρεσία διπλασίασε τις συναλλαγές της σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2018) ξεπερνώντας τις 100.